Sıcak Bir Konu Enerji Tasarrufu

Isıtma için kullanılan enerjinin tasarrufu gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır.

Bilimsel çalışmalar hem petrol,doğalgaz ve kömür gibi ana yakıt kaynaklarımızın reservlerinin hızla tükenmekte olduğunu ortaya koymaktadır.Sürekli yükselen petrol ve doğalgaz fiyatlarına bağlı olarak enerji masraflarının daha da artması kaçınılmazdır.

Gelecekte de yüksek yaşam kalitesi ve konforu sağlayabilmek için bir an önce enerji tasarrufuna gidilmelidir.

Enerji Kimlik Belgesi

Yaşadığımız ve çalıştığımız binalarda harcadığımız enerjileri daha etkin ve verimli kullanmamıza yön veren Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 01 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren tüm yeni binalarda Enerji Kimlik Belgesi alınması gerekmektedir.

İçinde yaşanılan mevcut binaların ise 2017 Mayıs ayına kadar söz konusu Enerji Kimlik Belgesi’ni alması gerekmektedir. En yüksek sınıfa girecek şekilde Enerji Kimlik Belgesi’nin alınabilmesi için tek çözüm doğru bir dış cephe ısı yalıtım (mantolama) sistemini  tercih etmektir.

Enerji Kimlik Belgesi asgari olarak binanın enerji ihtiyacı,enerji tüketim sınıflandırması,yalıtım özellikleri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içerir.Enerji Kimlik Belgesinde,binanın kullanım alanı başına düşen yıllık enerji tüketimi ve sera gazı salınımı ‘’A’’ ile ‘’G’’ arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılacaktır.Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.

Yalıtım=Yatırım

Yalıtım konusunda yaygın hatalardan biri ısının daha çok pencereden ve çatıdan kaybolduğuna inanmaktır. Oysa ısı enerjisinin büyük bölümü geniş yüzey alanlarına sahip soğuk dış duvarlar üzerinden kaybolmakta ve bu kayıp toplam ısı kaybının yarısını teşkil etmektedir. Demek ki amaç tasarrufsa pencereleri yenileme ve çatı katına yalıtım yapmanın yanı sıra en fazla ısı kaybının olduğu dış cepheyi mantolamak en etkili tedbirdir.
Dış cephenize uygulanacak doğru bir ısı yalıtım (mantolama) sistemi ile ortalama %50’lik enerji ve yakıttan tasarruf sağlayabileceksiniz.  Uygulanan ısı yalıtım sistemi ile sağlanan yakıt tasarrufu sayesinde ısı yalıtım (mantolama) maliyeti ortalama 3 kış sezonunda karşılanabilmektedir. Bu amortisman süresi, tüketilen yakıtım miktarına, türüne ve binanın tipine göre 2 ile 5 yıl arasında değişebilmektedir. Isı yalıtımının  4 mevsim sürecek bir ekonomi olduğu düşünüldüğünde, ayrıca yaz sezonunda yalıtım ile azalacak olan klima giderleri de (elektrik,soğutma gazı,servis) hesaba katılacak olursa amortisman süresi daha da kısalacaktır.

Termal kamera görüntülerinde sol resimdeki kırmızı alanlar yalıtımsız cephelerdeki ısı kaybını açıkça göstermektedir.Sağ resimde ise aynı bina bu kez dış cephesi mantolanmış olarak görünmektedir.Isı kayıpları neredeyse sıfırlanmıştır.Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemi Ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Hizmetlerinize, kampanyalarınıza, ürünlerinize ve yeniliklerinize yönelik bilgilendirmelerin yapılması amacıyla bildirdiğim e-posta adresime
BETEK BOYA VE KİMYA SAN A.Ş. tarafından e-posta ve bülten gönderilmesini

ONAYLIYORUM ONAYLAMIYORUM
Lütfen geçerli bir email adresi giriniz.

TAMAM