Binalarda Isı Yalıtımı

İçerik 26.04.2013
Dünyadaki enerji kaynakları hızla tükenmektedir. 1973 petrol krizinden sonra enerji fiyatlarının artmasıyla ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu konuları daha da önem kazanmıştır. Isı yalıtımının, aile ve ülke ekonomisi başta olmak üzere, yapılar ve çevre üzerinde birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Aşağıdaki grafikte,  Almanya’ daki konutlarda m2 başına yıllık ortalama  fuel-oil sarfiyatı örnek olarak verilmiştir. 
Dünya enerji tüketiminin %40’ı binalarda tüketilmektedir.Avrupa birliği ülkelerinde binalardaki enerji tüketimin %70’i ısıtma ve soğutma amaçlıdır.Binalarda daha az yakıtla ısıtılması durumunda açığa çıkan sera gazları da azalacaktır. Isıtma amacıyla tüketilen yakıtın azalması için binalarda yapılacak yalıtım uygulaması ile ortalama %50 enerji tasarrufu sağlamak mümkündür. Bu nedenle sürdürülebilir gelecek için binalarda yapılabilecek en önemli uygulamalardan biri ısı yalıtımıdır.
Yaşadığımız konutlarda sadece ısınmak amacıyla bir yılda 21 Milyar $ değerinde enerji tüketiyoruz. Harcadığımız bu enerjinin yarısından fazlası yalıtımsız duvarlar üzerinden ısı iletimiyle havaya gidiyor ve israf oluyor. Tükettiği Enerjinin %75 civarındaki kısmını ithal eden ülkemiz için artan tüketim ve enerji kaynaklarının kullanımı konusunun önemi daha da belirginleşmiştir. Ülkemizdeki bütün binaların dış cephesine uygulayacağımız ısı yalıtımı ile harcadığımız parayı 10,5 milyar dolar seviyesine indirmemizde mümkündür...