Isı Yalıtım Malzemeleri

İçerik 30.04.2013
Isı yalıtımı yaptırırken malzeme seçimi çok önemlidir. Isı yalıtımlı cephelerde ,iç ortamda bazı yaşamsal faaliyetlerden ötürü ortaya çıkan su buharının dış ortama yine buhar formunda aktarılabilmesi için başta ısı yalıtım levhaları olmak üzere tüm ısı yalıtım sistemi ürünlerinin nefes alma kabiliyetleri en yüksek seviyede olması gerekmektedir.Ayrıca yine cephelerde yıllar içinde oluşabilecek çatlakların önüne geçmek amacı ile ısı yalıtım sistemi içerisinde kullanılan malzemelerin başta ısı yalıtım levhalarının esnek olması da bir ısı yalıtım sistemi için olmazsa olmaz bir özelliktir.
Isı yalıtım malzemeleri; ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasında kullanılan yüksek ısıl dirence sahip özel malzemelerdir. Avrupa standartlarında ısı iletkenlik katsayıları 0,065 W/m.K’nin altında olan malzemeler, ısı yalıtım malzemeleri olarak tanımlanır. 
Isı yalıtım malzemeleri, ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasında kullanılan hafif ve ısı geçişine karşı yüksek direnç gösteren özel malzemelerdir. Ülkemizde yaygın olarak; 
- Duvar, döşeme ve çatılarda;  EPS, XPS, camyünü, taşyünü, poliüretan ve ahşapyünü, 
- Pencerelerde; ısı, güneş ve ısı+güneş kontrol kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar, 
- Hava kanalları, borular, vanalar gibi tesisat elemanlarında; camyünü, taşyünü, polietilen köpüğü, elastomerik kauçuk köpüğü, poliolefin köpüğü gibi ısı yalıtım malzemeleri kullanılır.
Isı yalıtım ürünlerinin temel amacı, yapı elemanlarının ısı iletim direncini artırmaktır. Bu nedenle bu ürünlerin yalıtma özelligini ısı iletim katsayıları belirler. Isı iletim katsayısı ne kadar düsükse, o ürünün yalıtım özelligi artar. Bu nedenle, yalıtım ürünlerinin ısı iletim katsayısının düsük olması istenir. Yanı sıra uygulanacagı detaya göre yalıtım malzemelerinin; ses sönümleme degerleri, yangın karsısındaki performansları, su emme degerleri, donma çözülme dayanımı,yük altındaki uygulamalar için basma dayanımları malzeme seçiminde önemli rol oynar.Kullanım kolaylıgı ve ekonomik olması da ısı yalıtım ürünlerinde aranan diger özelliklerdir.Uygulama alanlarına göre kullanılan ısı yalıtım malzemeleri, asagıda standartları ile birlikte listelenmiştir.
Isı iletkenlik katsayısı  l( W/mK ): Bir malzemenin fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olarak o malzemenin ısıyı ne kadar ilettiğinin ifadesidir. Örnekler: Demir l= 58 / Betonarme l=2,1 / Tuğla duvar l= 0,3 / Ahşap l= 0,2 / Standart EPS (16 kg/m3 ) l= 0,040 Capatect Dalmaçyalı Isı Yalıtım Levhası  l= 0,033.  l ne kadar küçük ise o malzeme ısıyı o kadar az iletir.
Malzemelerin ısı yalıtım değerini karşılaştıran bir tek kriter ısı iletkenlik katsayısı (λ) değildir. Bir ısı yalıtım malzemesinin performansı kullanılacağı kalınlıkla da doğru orantılıdır. Isıl direnç (R) değeri, kullanılan yalıtım malzemesinin performansı ve diğer malzemeler ile kıyası konusunda bizlere en net bilgiyi veren kriterdir. Isıl Direnç; Bir malzemenin iki ortam arası ısı geçişine karşı göstermiş olduğu direnç olarak tanımlanır.Bu değer ne kadar büyük ise o malzeme ısı geçişine karşı daha fazla direnç gösterir.
R=d/ λ d; malzemenin metre cinsinden kalınlığıdır.
λ; malzemenin W/mK cinsinden ısı iletkenlik katsayısıdır. 
R; malzemenin m²K/W cinsin ısıl direncidir. 
Sizlere ısı yalıtım amacı ile sunulan tüm ürünleri bu özellikleri ile değerlendirerek, ürünlerin yalıtım performansları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
Isı geçirgenlik katsayısı U (W/m2K) : Farklı malzemelerin arka arkaya dizilmesi ile oluşan bir yapı elemanının  ısı geçişine göstermiş olduğu dirençtir. U, malzemelerin ısı iletim katsayısı  ( l ) ve ısı geçiş yönündeki kalınlığına bağlıdır. U ne kadar küçük olursa, ısı kaybı da o kadar az olur. 
Sizlere ısı yalıtım amacı ile sunulan tüm ürünleri bu özellikleri ile değerlendirerek, ürünlerin yalıtım performansları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
Ayrıca Isı Yalıtım Ürünlerine ait TSE standartları da size o ürünlerin ısı yalıtım sınıfları ve özellikleri hakkında bilgi verecektir.
Capatect Isı Yalıtım Levhaları TS EN 13163 “EPS Isı Yalıtım Levhaları Standardına ve CE kriterlerine uygun olarak üretilmektedir.   
Ülkemizde ısı yalıtımında en yaygın kullanılan uygulama size söylenenin aksine EPS, XPS ve Taşyünü levhaların kullanıldığı ısı yalıtım sistemleridir. En çok tercih edilen ürün ise %60 oran ile EPS levhalar ile yapılan ısı yalıtım sistemleridir.