Isı Yalıtım ve Çevre

İçerik 30.04.2013
İklim değişikliği çağımızın en önemli ve en acil çözüm üretilmesi gereken sorunudur. Gezegenimizi ekolojik ve ekonomik açıdan geri dönüşü olmayan felaketlere sürüklemesi öngörülen iklim değişikliği ile mücadele etmek için artan enerji talebini ve fosil yakıt bağımlılığını azaltmamız gerekiyor.
Gelişmekte olan ülkelerden biri olan Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede tarihsel sorumluluğu bulunmasa da emisyon artışı rekor düzeydedir. Enerji verimliliği ve enerjide yenilenebilir kaynakların payının artırılması iklim değişikliğiyle mücadelenin anahtarıdır.
İklim değişikliğiyle mücadelede karar vericilerin ve iş dünyasının atması gereken adımların yanı sıra bizlerin de önemli görevleri bulunuyor. İklim değişikliğiyle mücadele için bireylerin Karbon Ayak 
İzleri'ni azaltmaları gerekiyor.
Türkiye'deki binaların yalnızca %10'unda ısı yalıtımı vardır.
Türkiye'deki tüm binaların ısı yalıtımlı hale getirilmesi ile yılda 15 milyon TL'ye eşdeğer enerji tasarrufu sağlamak mümkündür. Türkiye'nin 1990 yılında 187 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olan sera gazı emisyonları 2008 yılı itibarı ile 366 milyon tona ulaşmıştır. Sadece binalara ısı yalıtımı yaptırmak sureti ile Türkiye'nin sera gazı emisyonlarını tahmini olarak yıllık 25 milyon ton azaltmak mümkündür.
 
Türkiye'deki bütün binalara yalıtım yapıldığı taktirde ısınmadan 
elde edilecek olan yıllık emisyon azaltımı,
Türkiye'deki otomobillerin %90'ının bir yıl boyunca oluşturduğu emisyonların bertaraf edilmesine,
 

 
6 kömür santralinin 
bir yıl boyunca saldığı emisyonların bertaraf edilmesine,
 

 
6 Belgrad Ormanı büyüklüğündeki 
bir ormanda yer alan ağaçların ömürleri boyunca depoladıkları 
sera gazı miktarına eşdeğerdir.
 
Ülkemizde 1990 yılında 187 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olan sera gazı emisyonları ,2008 yılı itibari ile 366 milyon yona ulaşmış durumdadır.Sadece binalarımıza ısı yalıtımı yaptırarak Türkiye’nin sera gazı emisyonlarını yaklaşık yıllık 25 milyon ton azaltmak mümkündür.Ülkemizdeki tüm binalarımızın yalıtılması ile ısınmadan elde edilecek yıllık emisyon azatlımı 6 Belgrad ormanı büyüklüğündeki bir ormanda yer alan ağaçların ömürleri boyunca depoladıkları sera gazı miktarına, Türkiye’deki otomobillerin %90’ının bir yıl boyunca oluşturduğu ve 6 kömür santralinin bir yıl boyunca saldığı emisyonların bertaraf edilmesine eşdeğerdir.