Isı Yalıtımı Binanın Hangi Bölgelerine uygulanmaldır?

İçerik 30.04.2013
Binalardan dış cephe,taban,tavan,pencere ve çatı olmak üzere ısı kaybı olan her bölgeye ısı yalıtım uygulaması yapmak gereklidir.Fakat binalarda ısı kaybı tabandan %10 pencereden%20 çatıdan %20 civarında iken dış cephelerde bu oran %50 civarındadır..Bu nedenle amaç tasarruf ise binaların dış cephesini yalıtmak en etkili tedbirdir.Burada belirtilen değerler yaklaşık değerler olup bina yüksekliğine ve kat mimarisine göre değişkenlik gösterecektir.
Yalıtım konusunda yaygın hatalardan biri ısının daha çok pencereden ve çatıdan kaybolduğuna inanmaktır. Oysa ısı enerjisinin büyük bölümü geniş yüzey alanlarına sahip soğuk dış duvarlar üzerinden kaybolmakta ve bu kayıp toplam ısı kaybının yarısını teşkil etmektedir. Demek ki amaç tasarrufsa pencereleri yenileme ve çatı katına yalıtım yapmanın yanı sıra en fazla ısı kaybının olduğu dış cepheyi yalıtmak etkili tedbirdir.Dış cephenize uygulanacak doğru bir ısı yalıtım sistemi ile ortalama %50’lik enerji ve yakıttan tasarruf sağlayabileceksiniz.  Uygulanan ısı yalıtım sistemi ile sağlanan yakıt tasarrufu sayesinde ısı yalıtım maliyeti ortalama 3 kış sezonunda karşılanabilmektedir. Bu amortisman süresi, tüketilen yakıtım miktarına, türüne ve binanın tipine göre 2 ile 5 yıl arasında değişebilmektedir. Isı yalıtımının  4 mevsim sürecek bir ekonomi olduğu düşünüldüğünde, ayrıca yaz sezonunda yalıtım ile azalacak olan klima giderleri de (elektrik,soğutma gazı,servis) hesaba katılacak olursa amortisman süresi daha da kısalacaktır.
 
Isı yalıtımı,
- Binaların çatı ve duvarlarına
- Toprak temaslı mahallere
- Katları ayıran döşemelere
- Tesisat boruları ve havalandırma kanallarına
- Garaj, depo gibi ısıtılmayan bölümlere bakan duvarlara yapılır.
 
Ayrıca özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılarak kışın pencerelerden oluşan ısı kayıpları azaltılır, yazın binaya güneş ısısı girişi sınırlanır.