Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği

İçerik 03.05.2013
Enerji Verimliliği Kanununa istinaden; Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 5 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Enerji tüketiminin yüzde 50, CO² tüketiminin de yüzde 3-4 gibi bir oranda azaltılması hedeflenmektedir. Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ile ısı yalıtımı uygulamalarının zorunluluğu aynen devam etmekle birlikte 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yeni yapılan binalar için Enerji kimlik belgesi alınması yasal olarak zorunlu kılınmıştır. Mevcut binalar için ise 2017 tarihine kadar süre tanınmıştır.Enerji Kimlik Belgesi asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması,  yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren bir belgedir. Enerji Kimlik Belgesinde, binaların kullanım alanı başına düşen yıllık enerji tüketimi ve sera gazı salımı,  tıpkı beyaz eşyalardaki gibi “A” ile “G” arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılmaktadır. Binalarda harcanan enerjinin en büyük oranını ısınma ve soğutma ihtiyaçlarımız için harcamaktayız. Bu enerjinin de yine yarıdan fazlasını yalıtımsız duvarlar üzerinden kaybetmekteyiz. Bu nedenle yönetmelik doğrultusunda binamızın enerji tüketim sınıfını iyileştirmek için yalıtım yaptırmak en kolay ve ulaşılabilir çözüm olacaktır.
Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.
Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi, Enerji verimliliği Danışmanlık Şirketleri tarafından düzenlenir. Proje aşamasındaki yeni binalar için Enerji Kimlik Belgesi ise Serbest Mühendislik ve Müşavirlik şirketleri tarafından düzenlenir.

5 Aralık 2008 Tarihli 27050 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binalarda enerji Performansı Yönetmeliği” yeni veya mevcut binaların Enerji kimlik belgesi almasını zorunlu kılmıştır.Yeni bina yaptıracaksınız Enerji Kimlik Belgesi olmadan ruhsat alamazsınız.Mevcut binanıza en geç 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundasınız. Eğer binayı kiralayacaksanız veya satacaksanız Enerji Kimlik Belgesi olmadan bu işlemleri yapamazsınız.
Binalarda en fazla ısı kaybı binanın dış cephelerinden meydana gelir.Dış cephenize uygulanacak doğru ısı yalıtım sistemi ile ortalama %50’lik enerji ve yakıttan tasarruf sağlanır.Bu bağlamda bakıldığında binanızın enerji sınıfını iyileştirmek için dış cephenize ısı yalıtımı yaptırmak en doğru ve ulaşılabilir çözüm olacaktır.
Binanın Enerji sınıfı, yıllık enerji ihtiyacını ve dolayısıyla yıllık enerji tüketimini işaret etmektedir. Örneğin Sınıfı A olan bir binanın ısıtılması, soğutulması, havalandırması için harcanarak enerji miktarı Enerji Sınıfı G olan binaya göre çok daha az olacağından bu bina alım-satım ve kiralamalarda tercih sebebi olacaktır. Bu binanın tercih edilmesi ise satış ve kiralama fiyatını direkt etkileyecektir. Ayrıca önümüzdeki yıllarda binaların Enerji Sınıfını yükseltmeleri için devletin özendirici girişimlerde ( Örneğin Enerji sınıfına göre vergilendirme sistemi vb. ) bulunacağı tahmin edilmektedir.