Isı Yalıtımı ve Tasarruf

İçerik 26.04.2013
Yukarıda ele aldığımız doğrudan yararlarının dışında ısı yalıtımının, dolaylı bir çok faydası vardır. Isı yalıtım yapılan yeni binalarda kalorifer tesisatı için kullanılacak malzemeler de azalacaktır. Isınma için daha az enerji gerekeceğinden, kazan büyüklüğü, radyatör sayısı ve diğer malzemeler daha az kullanılacaktır. Radyatör sayısının ve dilimlerinin azalması, odaların kullanım alanını da artıracaktır. Isı yalıtımının genişlemesi bu alanda yatırımları artıracak ve bu da işsizliği azaltıcı bir gelişme olacaktır.
2.5.1 Yalıtımlı ve yalıtımsız bir binanın mukayesesi
Aşağıdaki örnekte, İstanbul’da inşaa edilecek olan bir binanın yalıtılması ile işletme ve ilk yatırım maliyetlerinden elde edilebilecek parasal tasarruf ortaya konulmaktadır. Hesaplamalarda; taban alanı 200 m2 olan (Her katında 90 m2’lik ikişer daire bulunuyor), 4 katlı bir apartman, örnek olarak ele alınmıştır. Söz konusu Binada; 264,4 m2’si betonarme kolon ve kiriş, 297,4 m2’si tuğla dolgu duvar olmak toplam 561,8 m2’ dış duvar alanı mevcuttur. Binada 86,2 m2 camlama bulunmaktadır. Binanın kat yüksekliği 2,7 m ‘dir. 
2.5.1.a) Yalıtımsız durum (mevcut murum): 
Bu binada yalıtımsız durumda herhangi bir ısı yalıtım malzemesi kullanılmamıştır. Yalıtımsız durumda dış duvarlarda 19 cm tuğla üzerinde 2cm iç ve dış sıva vardır. Tavan ve taban da da ısı yalıtımı bulunmamaktadır.
2.5.1.b) Yalıtımlı durum (TS 825’e uygun): 
Yalıtımlı durumda ise binanın tavan, taban ve dış duvarlarında; TS 825 “Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları” ve “Isı Yalıtım Yönetmeliği”ne uygun olacak şekilde ısı yalıtım malzemelerinin kullanıldığı varsayılmıştır. Yalıtımlı durumda tavanda 12 cm, tabanda 4 cm ve duvarlarda dıştan (mantolama) 4cm ısı yalıtım malzemesi kullanıldığı varsayılmıştır.
Böylece binanın yalıtımsız ve yalıtımlı durumları arasında doğalgaz tasarrufu ve yalıtım maliyeti açısından bir karşılaştırma yapmak mümkün olmaktadır. Karşılaştırmada pencerelerin etkisinin ele alınmamıştır. Her iki durumda da binanın pencerelerinin 12mm boşluklu çift camlı plastik doğramalı olduğu kabul edilmiştir. 
TS 825’e göre binada uygulanacak yalıtım kalınlığı belirlenmiş ve yapı elemanlarının detayları oluşturulmuştur. Binanın ısıtma yükü ise TS 2164’e göre hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıda mukayese edilmiştir.
2.5.2 Sonuçlar:
1) Örnek binaya yapılan ısı yalıtımı uygulaması ile; sağlıklı ve konforlu yaşam koşullarının oluşturulması için gerekli olan yıllık ısıtma ihtiyacında yaklaşık %60’lık azalma hesaplanmıştır. 
Yalıtımsız binanın toplam ısı kaybı 79 kW’dır. Bu karşılık yalıtımlı binada toplam ısı kaybı 32 kW olmaktadır. Binalara yapılan yalıtım uygulamalarının toplam ısı kaybını azaltıcı bu etkisi; ekonomik olarak hem işletme hem de ilk yatırım maliyetlerine tesir eder.
2.5.2.a) İlk yatırım maliyetleri açısından mukayese
Toplam ısı kaybının düşük olması; kazan kapasitesinin küçülmesine, radyatör miktarının azalmasına ve ısıtma tesisatında kullanılan boruların çaplarının küçülmesini sağlar. Bu durum ısıtma sistemi için gerekli olan ilk yatırım maliyetinin düşmesini sağlamaktadır. 
Yalıtımsız binada toplam ısı kaybına bağlı olarak kullanılması gereken kazanın kapasitesi 82 kW iken yalıtımlı binada 35 kW’lık bir kazan tüm ihtiyaçları sağlamaktadır. Kazanın maliyetini birinci derecede kapasitesi belirlemektedir. Yalıtımsız binada tesis edilmesi gereken kazanın maliyeti 2531 $ iken TS 825’e uygun yalıtımlı binada kazan maliyeti 893$ olmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada ele alınan binaya yalıtım uygulanması ile kazan maliyetinden 1.638$ tasarruf edilmiştir. 
Benzer şekilde; ısıtma yükünün yalıtım uygulaması ile azalması, ısı transfer yüzeyi sağlayan radyatörlerinde miktarını ve dolayısıyla maliyetlerini de düşürmektedir. Yalıtımsız binada kullanılması gereken radyatör maliyeti 1250 $ iken TS 825’e uygun yalıtımlı binada radyatör maliyeti 534$ olmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada ele alınan binaya yalıtım uygulanması ile kazan maliyetinden 716$ tasarruf edilmiştir. 
Dolayısıyla ilk yatırım yönüyle yalıtımlı ve yalıtımsız bina ele alındığında; yalıtımsız binada ısıtma sistemi için 3781$ yatırım gerekirken, yalıtımlı binada sadece 1427$ yatırım gerekmektedir. Yalıtım uygulaması ile ısıtma sisteminin kurulmasında 2354$ tasarruf elde edilmektedir. Bu gider sadece bir defaya mahsustur.
Toplam ısı kaybının düşük olmasının bir başka getirisi de ısıtma için gereken yakıt miktarının azalması ve işletme maliyetlerinin düşmesidir. Yalıtımsız binada ısıtma periyodu boyunca yıllık 4683$ değerinde 23413,75 m3 doğalgaz yakılması gerekirken yalıtımlı binada aynı zaman aralığında 2000$ değerinde 9993,67 m3 doğalgaz kullanılması yeterlidir. Dolayısıyla işletme maliyetleri ele alındığında; yalıtım uygulaması ile yıllık 2683$ tasarruf yapılmaktadır. 
Yalıtım uygulamasının belirli bir maliyetinin olması kaçınılmazdır. Bu binanın yalıtımı 11.980 $ değerinde bir ilk yatırım maliyeti yaratmıştır. Fakat ısıtma sisteminin ilk yatırım maliyetinden 2354$ tasarruf edilmesi ile yalıtım uygulamasının ilk yatırım maliyeti 9626$ olarak düşünülebilir. Söz konusu bu yatırım maliyeti, işletme maliyetlerinden elde edilen tasarruf göz önüne alındığında (9626$/2683$) yalıtım uygulamasının, binanın 4. kullanım yılında kullanıcısına kar ettiren bir yatırım olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Bu çalışmada binada yaz mevsiminde soğutma yapılmadığı göz önüne alınmıştır. Dolayısıyla hem ısıtma hem de soğutma sistemlerinin ilk yatırım ve işletme maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf sağlanmasının sağlayan yalıtım uygulamalarının sadece ısıtmadaki etkisi ile yalıtım için yapılması gereken yatırımın 4 yılda kendini amorti ettiği sonucu elde edilmiştir. Soğutma sistemine de sahip olan binalarda sistem kendini çok daha kısa sürelerde amorti edebilmektedir.
 
Yalıtımsız binanın toplam ısı kaybı 79 kW, yalıtımlı binada toplam ısı kaybı 32 kW olarak hesaplanmıştır. İlk yatırım maliyetleri açısından iki yapı aşağıda mukayese edilmiştir.
Kazan (Isıtma tertibatı) Maliyetleri
Yalıtımsız binadaki kazan maliyeti; 2531 $
Yalıtımlı binadaki kazan maliyeti:  893 $ 
Kazan maliyetinden tasarruf: 1.638$  
Radyatör Maliyetleri
Yalıtımsız binadaki radyatör maliyeti; 1250 $
Yalıtımlı binadaki radyatör maliyeti:    534 $ 
Radyatör maliyetinden tasarruf:   716$  
Toplam Isıtma sistemi maliyeti
Yalıtımsız binadaki sistem maliyeti;  3781 $
Yalıtımlı binadaki sistem maliyeti:    1427 $ 
Toplam sistem maliyetinden tasarruf:  2354 $  
2.5.2.b) İşletme maliyetleri açısından mukayese
Gerekli olan yıllık yakıt miktarı ve maliyeti 
Yalıtımsız binadaki yakıt maliyeti (23413,75 m3 doğalgaz);  4683 $
Yalıtımlı binadaki yakıt maliyeti    (9993,67 m3 doğalgaz);    2000 $ 
İşletme maliyetinden tasarruf:  (13420,08 m3 doğalgaz);  2683 $  
Enflasyonun olmadığı ve yakıt fiyatının hiç artmadığı kabulü ile dahi geri ödeme süresini hesaplanırsa 3-4 yıl sonucuna ulaşılır. Geri ödeme süresi; enflasyon oranının %5 olması durumunda; 2-3 yıl, %10 olması durumunda ise neredeyse 2 yıldır. 
Isı Yalıtım Tasarruf
2.5.3 Kabuller:
Hesaplamada yapılan kabuller aşağıda listelenmiştir;
1 m3 doğalgaz fiyatı 0,2 $ olarak alınmıştır.
Isıtma sisteminin merkezi sistem olduğu ve günde 14 saat çalıştırıldığı varsayılmıştır.
Dış sıcaklık hesap değeri İstanbul için TS2164 standardına göre –3 C‘dir.
Kazan seçiminde Alarko-Carrier katalogları kullanılmıştır.
Radyatör seçiminde Demirdöküm panel radyatör katalogları kullanılmıştır.