Isı Yalıtımında Levha Kalınlıkları

İçerik 03.05.2013
TS 825 içinde il ve bazı ilçeler, bulundukları coğrafi konumun iklim şartlarına göre 4 farklı derece-gün bölgesi olarak sınıflandırılmıştır. Her derece-gün bölgesine göre, hesaplamalarda kullanılan aylık sıcaklık ortalamaları ve güneş enerjisi ışınım şiddetleri gibi kabul değerleri belirlenmiştir. TS 825 'de yıllık ısıtma enerjisi miktarı, yapının ısı kaybeden alanları toplamı (Atop), ısıtılan brüt hacmi (V brüt) ve bulunduğu derece-gün bölgesine göre hesaplanır. Aşağıda derece-gün bölgeleri ve bu bölgeler için TS 825 'te yer alan ısı geçirgenlik katsayıları (U) verilmiştir.
TS 825'e göre tavsiye edilen U değerleri
 Yalıtım  Değerleri
(W/m²K)  U Duvar  U Tavan  U Taban  U Pencere 
 1. Bölge  0.80  0.50  0.80  2.80
 2. Bölge  0.60  0.40  0.60  2.80