Yalıtım nedir?

İçerik 26.04.2013
Yalıtım, Arapça kökenli tecrit ve Fransızca kökenli izolasyon sözcüklerinin karşılığı olarak, yakın zamanlarda Türkçe’ye giren, yeni sayılabilecek bir sözcük. Sözcük; Türk Dil Kurumu'nun Türkçe Sözlüğü'nde, “Elektrik ve ısı akımlarını engelleme olayı” olarak tanımlanıyor. Hemen herkeste, bu tanıma yakın çağrışımlar yaratan yalıtım sözcüğü, inşaat, tesisat ve otomotiv gibi birçok sektörde ise vazgeçilmez teknik bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. 
İnşaat sektörü için yalıtım, bir yapı fiziği koludur. Bir yapı içerisindeki ısı geçişi, su buharı difüzyonu, yangının ve sesin yayılımı gibi fiziksel hareketleri denetim altında tutmak ve düzenlemek için alınması gerekli önlemleri inceler. İnşaat sektöründe yalıtım; yapı içerisinde yaşayan kişilere; sağlıklı, konforlu, güvenli, enerji verimli ortamlar sağlamak, su ve yangın gibi zararlı etkenlerden yapıyı korumak için bazıları direnç veya dayanım, bazıları geçirimsizlik sağlayan malzemeler ve bu malzemelerin uygulama kurallarını içerir. Yapılarda kullanılan ısıtma ve soğutma tesisatlarında ise yalıtım; enerjinin niteliğini kaybetmeden taşınması için vazgeçilmez bir uygulamadır. 
Hava ve kara ulaşımında kullanılan her türlü araçtaki motorların çalışmasından kaynaklanan gürültünün yolcuları rahatsız etmemesi, hayvan çiftliklerinde uygun ortam koşullarının sağlanması, havuz, suni göletler vb. peyzaj uygulamalarında, içme veya kullanma suyu depolarında suyu muhaza edilebilmesi vb. bir çok amaçla farklı alanlarda yalıtım uygulamalarına başvurulur. 
Genel olarak; kullanım amacı doğrultusunda inşa edilen yapıların, maruz kalacakları etkiler altında kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirebilmeleri için yapılan uygulamalara “yalıtım” denir. 
İnsanlık tarihinin başlangıcından yaşadığımız şu günlere kadar; dönemin insanları, bilgi seviyeleri doğrultusunda barınma ihtiyaçlarını karşılayacak değişik tip yapılar inşa etmiştir. Bir yönüyle yapılarımız; insanlığın yaşadığı gelişmelere paralel olarak evrim geçirmiş ve yaşadığımız tecrübelerden de etkilenerek günümüzdeki halini almıştır. Bu gelişim süreci değişik ihtiyaçların talep edilmesi neticesinde gelecekte de devam edecektir. Bu yönüyle bakıldığında günümüzde; fosil yakıtların gün geçtikçe azalması, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi dünya genelindeki sıkıntıların yanı sıra yaşadığımız deprem felaketleri, hava ve gürültü kirliliği gibi lokal tecrübeler ve malzeme teknolojisindeki gelişim; inşaat tekniğinin yenilenmesine ve her dönemin ihtiyacına göre güncellenmesine neden olmuştur. Çağdaş yapılar; enerji verimliği, çevre kirliliği gibi temel kavramlar ile, uzun ömürlü, güvenli, konforlu ve sağlıklı yaşam koşulları ile ilgili taleplerin tümüne birden cevap vermektedir. Çağdaş yapı konseptine ulaşılmasında yalıtımın rolü çok büyüktür ve her geçen gün yalıtım uygulamalarına daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.