Yalıtım türleri?

İçerik 26.04.2013
yaltım türleriBir yapının, yapılış amacına uygun olarak, kullanıcılarına hizmet vermesi ve değerini yıllarca koruyabilmesi, ancak iç ve dış olumsuz etkenlere karşı iyi korunmuş olmasına bağlıdır. Yalıtım; tüm bu iç ve dış faktörlerden korumayı, sağlıklı, konforlu ve enerji verimli mekânlar oluşturmayı hedefler. Yalıtım, hem yapıyı hem de kullanıcıları korumaya yönelik önlemleri içerir. Yalıtımın amacı yapıların ömrünü uzatmak, bakım masraflarını azaltmak ve kullanıcı için sağlıklı, huzurlu, güvenli, konforlu mekânlar oluşturmaktır. Başlıca etkenler şu şekilde sıralanabilir:


 • Güneş
 •  Kar
 •  Rüzgar
 •  Yağmur
 •  Nem
 •  Su (Yeraltı suları, yağış suları vb.)
 •  İklim koşulları
 •  Gürültü
 •  Yangın
 •  Titreşim
Gerek binaya, gerekse de kullanıcıya doğrudan veya dolaylı olarak zarar verebilecek ve konfor koşullarının bozulmasına neden olacak bu etkenlerden korunulmasına yönelik olarak yalıtım; dört ana başlık altında ele alınır.
 • Isı yalıtımı
 • Su yalıtımı
 • Ses yalıtımı
 • Yangın yalıtımı
Yalıtım, binanın yapılacağı arsanın seçiminden başlayan, binanın tasarımını, yapımını ve kullanım aşamasını da içeren bir süreç içerisinde gerçekleştirilir. Binanın karşı karşıya kalacağı dış etkenler; coğrafyaya, iklim koşullarına, bina yapılacak arsanın konumuna, yapılacak binanın işlevi, kullanıcıların istek ve beklentilerine bağlı olarak değişir. Yapıların yalıtım gereklilikleri, bu etkenlere göre belirlenir. Örneğin, otoyol yakınındaki bir arsada yapılacak binada ses yalıtımına özellikle önem vermek gerekecektir. Yağışların bol olduğu veya basınçlı yeraltı sularının bulunduğu bir bölgede ise, binayı hem su hem de neme karşı koruyacak özel yalıtım uygulamaları yapılmalıdır. Benzer şekilde yanıcı maddelerin depolandığı binalarda da yangına karşı yapısal önlemler almak gerekir.