Değerlerimiz

Gelecek Odaklılık

Yenilikçilik, değişim isteği, sonuç odaklılık

Mevcutla ve geleneksel olanla yetinmeyip sürekli değişme, ilerleme ve yenilenme anlayışına sahip araştırmacılar olmak, kurumu,rakiplerin bir adım ötesine geçirecek ürün, süreç ve operasyonları geliştirmek için fırsatları hızlı ve kararlı bir biçimde yakalamak, işleri farklı yapma cesaretini göstermek.

Karşılıklı Güven

Dürüstlük, adil ve tutarlı davranmak, şefaflık

Başarının ve gücün birlik ve beraberlikle mümkün olacağını unutmadan insani değerlere sahip çıkarak müşterilerle ve tüm personelle en doğru şekilde iletişim kurmak, doğru bilgiyi doğru şekilde paylaşmak,her zaman dürüst, adil ve tutarlı davranmak.


Sahiplenme

Sorumluluk,inisiyatif alma

Kurumun dününü bugününü ve yarınını sahiplenmek, görevin getirdiği tüm sorumlulukları üstlenerek gerekli durumlarda inisiyatif almak, verilen kararların sonuçlarını üstlenmek ve daha iyisi için üzerine düşeni yapmak.

Topluma Saygı,Toplumsal Duyarlılık

Güvenilirlik, toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme

Kurumun ve sektörün etik kuralları doğrultusunda davranarak tüm topluma karşı dürüst, güvenilir, adil ve tutarlı olmak, ürün ve faaliyetler ile ilgili toplumu doğru bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.