Filli Puan Üyelik Esasları

Genel Şartlar Kart Sahibi Olma ve Kartın Teslimatı
 • Filli Puan Kartı’ nın mülkiyeti, Betek Boya ve Kimya San. A.Ş.’ ye aittir.
 • Filli Puan Kart Başvuru Formu’ nun doldurulması ile genel şartlar kabul edilmiş sayılır. Kart hamili, Filli Puan Kartı Başvuru Formu’nu doldurduktan sonra satın alacağı Filli Boya ürünlerinden, Filli Puan kazanmaya başlayacaktır. 
 • Betek Boya ve Kimya San.A.Ş., Filli Puan Kartı dilediğinde bir banka yada finansman kuruluşuna devredebilir.
 • Betek Boya ve Kimya San. A.Ş., gerekli gördüğünde Filli Puan Kartı’nı iptal edebilir ya da iadesini talep edebilir. Kart hamili şimdiden bunu kabul eder.
 • Kart hamili, Filli Puan Kartı alır almaz arkasındaki imza kısmını imzalamalıdır. Kart hamili, kartı iyi durumda tutmak ve kullanmak yükümlülüğündedir.
 • Kart hamili olmak için 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.
 • Kart hamili, Filli Puan Kart Başvuru Formu’na yazdığı bilgilerin doğru olduğunu, formda belirttiği adres bilgilerine göre hediye teslimatlarının yapılmasını kabul eder.
 • Kart hamili, Filli Puan Kart Başvuru Formu’ na yazdığı bilgilerin, Betek Boya ve Kimya San. A.Ş.’nin belirleyeceği 3.kişiler tarafından düzenlenen aktivite, kampanya, davet, posta, eposta gönderileri ve benzeri pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere paylaşılabileceğini kabul eder.
 • Filli Puan Kartı, kart hamili tarafından Türkiye genelinde Filli Puan logosu ve POS cihazı bulunan Filli Boya satıcılarından ve ileride dahil edilebilecek Filli Boya satıcılarından yapılan ürün ve hizmet alımında POS cihazından geçirilmek ve ürün ambalajındaki barkod okutulmak suretiyle Filli Puan kazanmak ve harcanmak için kullanılacaktır.
 • Kart hamili, Filli Puan Kartı’nı kullandıkça, slip üzerindeki bilgilerin doğruluğunu kontrol edecek ve gerekiyorsa, o anda bayiye itirazını yapacaktır.
 • Betek Boya ve Kimya San. A.Ş. Filli Puan değerlerini ve puan kazanma şartlarını istediği zaman değiştirebilir.
 • Kazanılan Filli Puan’ lar, POS makinesi üzerinden anında kart hamilinin Filli Puan hesabına aktarılacaktır.
 • Filli Puan uygulamasının suistimalinin tespiti halinde, kart hamilinin Filli Puan kartı iptal edilecek, hesabındaki puanlar kulanım dışı kalacaktır. 
 • Filli Puan uygulaması, önceden haber vermek koşuluyla, herhangi bir neden gösterilmeksizin durdurulabilir ya da kaldırılabilir.
 • Filli Puan Kartı Başvuru Formu’nu doldurarak;
  1. Ankara Asfaltı Hüseyin Çelik Sok. No:2 34742 İSTANBUL adresine göndermeniz, 
  2. 0 216 571 10 55’e fakslamanız ya da, 
  3. En yakın Bölge Müdürlüğümüze veya Filli Boya yetkili bayisine teslim etmeniz gerekmektedir.
Hediye Kazanma ve Teslimatı
 • Filli Puan Kartı’nı kullanma koşulları, Filli Puan Hediye Kataloğunda yar alan hediye çeşitleri ve hediye puanları tek taraflı olarak Betek Boya ve Kimya San. A.Ş. tarafından değiştirebilir.
 • Kart hamili, Filli Puan Merkez’e aktarılmış puanları üzerinden “Filli Puan Hediye Kataloğundan puanına denk gelen ürünü, Hediye İstek Formu ile talep edecektir. Sözlü talepler karşılanmayacaktır.
 • Betek Boya ve Kimya San. A.Ş., Filli Puan Hediye Kataloğu’ nu ve hediyelerin Filli Puan değerlerini istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.
 • Filli Puan Hediye Kataloğundaki hediyeler stoklarla sınırlıdır.
 • Betek Boya ve Kimya San. A.Ş., kart hamilinin puanı karşılığında talep ettiği hediyenin yerine, o puana en yakın değerde bir başka hediyeyi yada Filli Puan Hediye Kataloğunda yer alan hediyelerden herhangi biri yerine, katalog dışından puana karşılık gelen en yakın nitelik ve vasıfta bir hediye verme hakkını saklı tutar.
 • Filli Puan Hediye Kataloğunda yer alan ürünlerin kalite ve garanti sorumluluğu, üretici/ithalatçı firmaya aittir. Betek Boya ve Kimya San. A.Ş. hiçbir şekilde hediyelerin garantörü değildir.
Kartın Çalınması, Kaybolması
 • Filli Puan Kartı’nın çalınması, kaybolması veya kullanılmayacak halde bozulması durumunda, kart hamili derhal durumu Betek Boya ve Kimya San. A.Ş.’ye bildirecek ve Betek Boya ve Kimya San. A.Ş. kartı iptal edecektir. Bildirim yapılıncaya kadar olabilecek her türlü zarardan kart hamili sorumludur.
 • Kart hamili, kaybolan Filli Puan Kartı ile kazandığı Filli Puanlar’ı yeni kartına yükletebilmek için, 444 1 222 numaralı telefondan Filli Boya Danışma Merkezi’ni arayarak eski kartında birikmiş puanların yeni karta yüklenmesini talep edecektir.
 • Kart hamilinin kaybolan Filli Puan Kartı’ndaki puanları, ancak yeni kart başvuru formunda belirttiği bilgilerin eski kart başvuru formundaki bilgilerle aynı olmasının tespiti halinde yeni kartına yüklenebilir.