Isı Yalıtımının Önemi

 
Isı Yalıtımı neden önemlidir?
Binalarda kullanılan enerjinin %75’inden fazlası binamızı ısıtmak ve soğutmak için tüketilmektedir. Bu enerjinin de büyük bir kısmı ısı yalıtımsız dış cepheler üzerinden kaybolmaktadır. Ancak dış cepheden yapılacak bir ısı yalıtım sistemi uygulaması ile bu enerjiden tasarruf etmek mümkündür.
  • Isı yalıtımı binadan dışarıya ısı kaybını azaltır, enerji tasarrufu sağlar,
  • Ortalama % 50 yakıt tasarrufu sağlar ve kendini 2-5 yılda amorti eder,
  • Sadece kış aylarında yakıt giderlerini değil, yazın da soğutma giderlerini azaltır,
  • Mekanlarda ısının dengeli dağılımını sağlar,
  • Konut içindeki dengeli ısı dağılımı sayesinde, yaşanan mekanlarda rutubetsiz, sağlıklı ve konforlu yaşam ortamı oluşmasını sağlar,
  • İç yüzeylerde terleme sonucu küflenme, siyah leke oluşması ile sıva ya da boyaların kabarmasını engeller,
  • Yapının dayanıklılığını sağlayarak ömrünü uzatır,
  • Binanın onarım masraflarını azaltır,
  • Binanın dış cephesini güzelleştirir,
  • Atmosfere giden karbondioksit miktarını azaltarak, hava kirliliğinin azalmasına ve çevrenin korunmasına katkıda bulunur.
Isı yalıtımında kalınlık faktörünün önemi nedir?
Isı yalıtımı yaptırırken malzeme seçimi çok önemlidir. Ancak doğru bir ısı yalıtımı sistemi ve uygun kalınlıkta bir ısı yalıtım levhasının kullanılması ile üstün enerji sınıfına sahip bir bina elde etmeniz mümkün olabilecektir. Ayrıca ısı yalıtım sisteminde kullanılan levha kalınlığını yükselterek daha fazla enerji tasarrufu sağlamakta mümkün olacaktır.
3 cm ısı yalıtım levha kalınlığı İstanbul şartları için yeterli midir?
Doğru bir ısı yalıtım sistemi seçerken, ilk olarak yaşadığımız koşullarına göre tercih edilen ısı yalıtım levhasının tipi ve kalınlığının da standartlara uygun olması gerekmektedir. TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardına” göre ülkemiz 4 farklı bölgeye ayrılmıştır. Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardına göre Capatect Dalmaçyalı gibi düşük ısı iletkenlik katsayılı bir yalıtım levhası tercih edildiği takdirde İstanbul için TS825 göre tavsiye edilen minimum kalınlık 5 cm’dir. Bu kalınlık değeri ortalama duvar ve betonarme yüzeyler üzerinden örnek olarak belirlenmiş olup, farklı tipteki binalar için ısı yalıtım kalınlığı TS 825’in öngördüğü şekilde her proje için ayrıca hesaplanmalıdır.
3 cm kalınlık TS825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardına uygun mudur?
TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardına” göre ülkemiz 4 farklı bölgeye ayrılmıştır. Her bölge ve konut için bu değerler ayrı ayrı hesaplanması gerekir.
İstanbul için uygun olan ısı yalıtım kalınlığı ne olmalıdır?
İstanbul için TS825 göre tavsiye edilen minimum kalınlık 5 cm’dir.
Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu eski binalar için geçerli midir?
Enerji Kimlik Belgesi asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren bir belgedir. 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren ülkemizde inşa edilecek tüm yeni binaların Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’ne uygun yapılması ve Yapı Kullanım izin Belgesi’nin ayrılmaz bir parçası olan Enerji Kimlik Belgesi’ni alması zorunlu hale getirilmiştir. Mevcut binalar ise 2017 Mayıs ayına kadar söz konusu Enerji Kimlik Belgesi’ni alması gerekmektedir. Bu tarihten sonra binalar ile ilgili alım, satım ve kiralama işlemlerinde bu belgenin düzenlenmiş olması şartı aranacaktır.
Enerji Kimlik Belgesi’ndeki sonucun düşük çıkmasının sonuçları nelerdir?
Enerji Kimlik Belgesi ile binaların enerji performansları “A” ile “G” arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılacaktır. En yüksek sınıfa girecek şekilde Enerji Kimlik Belgesi’nin alınabilmesi için doğru dış cephe ısı yalıtım sistemini tercih etmek kritik önem taşımaktadır. BEP-TR yöntemine göre enerji kimlik belgesi alacak olan yeni binalar D sınıfı ve daha fazla enerji tüketimine ve CO2 salımınına sahip olamaz.