Renklerin Eğitimdeki Önemi

Renk etkisi üzerine yapılan bilimsel araştırmalar, eğitim alanında şaşırtıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Araştırma sonuçları renklerin üretkenliği, konsantrasyonu, öğrenci davranışlarını ve öğrenme kolaylığını doğrudan etkilediğini ispat ediyor. 1950’li yıllardan beri yapılmakta olan renk araştırmaları, renklere gereken önem verildiği takdirde bir öğrencinin anaokulundan itibaren çok daha parlak bir eğitim hayatına sahip olabileceğini gösteriyor.

Renklerin Eğitim Üzerindeki Etkisi

renklerin çocuklar üzerindeki etkileri

Renklerin çocuklar üzerindeki etkileri, eğitim hayatını doğrudan etkiliyor. Eğitim kurumlarında doğru renk seçimi üretkenliği arttırıyor, akademik başarıları olumlu yönde etkiliyor, okul içerisinde pozitif bir etki yaratıyor ve hatta öğrencilerin devamsızlık oranını bile azaltıyor. Yapılan araştırmalar, açık renklerin koyu renklere göre öğrenmeyi daha fazla teşvik ettiğini ortaya koyuyor. Öğrencilerin beğendikleri renklerle yapılmış eğitim kurumlarında, çocukların motor becerileri ve dikkat süreleri artıyor; kan basıncı, ilgi kaybı, davranış problemleri ve agresif davranışları ise azalıyor.

Çocukların Üzerinde Renklerin Etkisi

renklerin eğitimdeki önemi

Eğitim kurumlarında aşırı uyarıcı renkler kullanılmamalıdır. Kırmızı ve kahverengi gibi bu renkler, fazla iddialı oldukları için çocuklarda dikkat dağınıklığı yaratabilir. Elbette renklerin çocuklar üzerindeki etkisi, çocuğun karakterine göre de değişiklik gösterir. Yapılan araştırmalar, daha enerjik ve aktif çocukların soğuk renklerin bulunduğu ortamlarda daha rahat hissettiklerini, daha uysal ve dingin çocukların ise sıcak renklerin olduğu yerlerde kendilerini daha rahat ve huzurlu hissettiklerini ortaya koymaktadır.

Renk ve çocuk arasındaki bağlantı, çocuğun eğitimini doğrudan etkiler. Çok fazla renk, çok fazla ışık, çok fazla hareket çocuğun dikkatini dağıtır ve bünyesinde gerginlik meydana getirir. Çocuğun eğitim alacağı kurumda dekorasyon sade ve aşırı uyarıcı olmayan şekilde düzenlenmelidir.

Filli Boya, renklerin eğitimdeki önemi konusunda son derece hassas davranmaktadır. Eğitim kurumları, Filli Boya renk kartelasındaki sıcak renkleri aktiflik derecesini yükseltmek, soğuk renkleri ise çocukları sakinleştirmek ve rahatlatmak için kullanabilir.

Bilgi Servisi