Sorunlar İçin Etkin Çözüm Paketi

 
Ham sıvalı yüzeyde boyalarda kabarma ve dökülme, yüzeyde renk farkı yada renkte dalgalanma.
Sebep: Taşlama veya raspalama yapmadan, yüzeydeki gevşek durumdaki sıva taneciklerini temizlemeden astar ve boya uygulaması yapılması.

Sebep: Astarsız direkt boya uygulaması yapılması.

Çözüm: Ham sıvalı yüzeye öncelikle silme mozaik taşı ile taşlama yapılacak. Zayıf sıva tanecikleri yüzeyden temizlenecek. Daha sonra boyanın yüzeyde daha iyi tutunmasını sağlamak, renk farkı ve dalgalanmaları önlemek amacıyla homojen bir yüzey elde etmek için iç cephelerde Alpina Astar veya Alpina Macun Astarı ile dış cephelerde dış cephe boyasının astarı ile bir kat astarlanacak. Daha sonra boya uygulamasına geçilecek.

Ham sıvalı yüzey üzerine kireç badana yapılması sonucu boyada çatlama ve dökülmeler olması, yüzeyde renk farkı ve dalgalanmalar meydana gelmesi.
Sebep: Kireç üzerine astarsız direkt boya uygulaması yapılması.

Çözüm: Kireç emici ve tozuma karakterli bir malzeme olduğundan dolayı, kireç üzerine boya yapılmadan önce mutlaka şeffaf karakterli astarlar (Alpina Şeffaf Astar, Betek Saten Alçı Astarı) ile bir kat tarama yapmadan yüzey astarlanmalı daha sonra boya uygulaması yapılmalıdır.

Saten alçılı yüzeyler üzerine uygulanmış boyada yüzeyden soyulma, boyada çatlama, örtücülük problemi ve rulo izi oluşması.
Sebep: Saten alçılı yüzey üzerine direkt boya uygulaması yapılması.

Sebep: Şeffaf karakterli astar ile tarama yapılarak yüzeyde parlak film tabakası oluşturulması.

Çözüm: Saten alçı emici ve tozuma karakterli bir malzeme olduğundan dolayı boya uygulamasına geçmeden önce mutlaka şeffaf karakterli astarlar (Alpina Şeffaf Astar, Betek Saten Alçı Astarı) ile bir kat tarama yapmadan (böylece yüzeyde parlak film tabakası oluşmayacak) yüzey astarlanmalıdır.

Sentetik eski boyalı yüzeylere uygulanan sentetik boyanın yüzeyden soyulması.
Sebep: Eski boyalı yüzey zımparalanmadan boya uygulamasına geçilmesi.

Çözüm: Eski boyalı yüzey zımparalanarak üzerindeki kir, is ve parlaklık alınacak. Sonrasında sentetik boya uygulamasına geçilecek

Sentetik boyalı yüzeylerde tamir yerlerinin belli olması, bu kısımlarda renk farkı, soyulma problemleri oluşması.
Sebep: Sentetik eski boyalı yüzeyde tamirlerin saten alçı ile yapılması.

Çözüm: Sentetik sistemlerde tamir malzemesi olarak gene sentetik esaslı olan sentetik macun (Caparol Sentetik Macun) kullanılmalıdır. Sonra Caparol Sentetik Astar ve boya uygulamasına geçilmelidir.

Sentetik eski boyalı yüzey üzerine su bazlı boya yapılırken örtücülük problemi ve aderans problemi.
Sebep: Geçiş astarı (Alpina Astar veya Alpina Macun Astarı ) kullanılmaması.

Çözüm: Önce sentetik eski boyalı yüzey zımparalanacak. Geçiş astarlarından birisi kullanıldıktan sonra su bazlı boya uygulamasına geçilecek.

Sentetik boyanın ikinci katı uygulandığında boyada çatlama ve büzüşme oluşması.
Sebep: Sentetik boya uygulaması yapılırken ilk kat kurumadan ikinci kat boya uygulamasına geçilmesi.

Sebep: Kalitesiz tiner kullanılması.

Çözüm: Boyanın ilk katı uygulandıktan sonra hava şartlarına göre en az 24 saat beklemek gerekir. Kış aylarında bu sürenin 48 saat olarak dikkate alınması uygun olacaktır. Sonrasında boya uygulamasına geçilebilir.

Boyanın çatlaması, toz halinde yüzeyden dökülmesi.
Sebep: +5°C ' ın altında ve özellikle gece don tehlikesi olan havalarda boya uygulaması yapılması.

Sebep: Sıva yada şap betonu kurumadan boya uygulamasına geçilmesi.

Çözüm: Boya uygulamasına geçmeden önce yüzeyin kuru olduğundan emin olmak gerekir. Ayrıca yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C' nin mutlaka üzerinde olması gerekir. Bu şartlar sağlandığında uygun astar kullanıldıktan sonra boya uygulamasına geçilmelidir.

Dış cepheden su alma problemi.
Sebep: Dış cephede boyanın çatlakları kapatılacağı düşünülerek, çatlak tamirleri yeterince yada hiç yapılmadan boya uygulaması yapılması.

Çözüm: Yüzeydeki çatlakların çimento esaslı tamir macunları ile tamir edilmesi, gerektiğinde Capatect Donatı Filesi ile takviye edilmesi gerekir. Çimento esaslı malzemelerin priz sürelerine uyulmalıdır. Sonrasında dış cephe boyasının astarı ve dış cephe boyası yapılmalıdır. Dış cephe uygulamaları +5°C ile +30°C arasında yapılmalı ve boya uygulamasından 12 saat öncesinde ve sonrasında yüzeyler yağıştan korunmalıdır. Dış cepheler için en ideal çözüm hem su hem de ısı yalıtımı sağlayan Capatect Dalmaçyalı Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemidir.

Dış cephede boyada kabarma ve dökülmeler.
Sebep: Astarsız boya uygulaması.

Sebep: Çatlaklardan su alması sonucu boyanın arkasına geçen suyun boyanın yüzeyde tutunmasını engellemesi.

Çözüm: Uygun zemin hazırlığının yapılması, çatlak tamirleri ve sonucunda astar ve boya uygulaması yapılması.

Grenli boya uygulamalarında desen tutmaması.
Sebep: Uygun rulo kullanılmaması veya farklı kişilerin uygulama yapması.

Sebep: Direkt güneş ışığı altında veya rüzgar esintisinin yoğun olduğu şartlarda uygulama yapılması.

Sebep: Ürünün inceltilmesi.

Çözüm: Grenli boyalarımız inceltilmeden uygulanmalıdır. Uygulamalar mercen rulo ile yapılırsa ve desen veren kişi aynı olursa homojen desen yakalanabilir. Ayrıca hava şartlarına dikkat edilmeli direkt güneş ışığı altında, çok sıcak havalarda ve yoğun rüzgar esintisinin olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır.

Dış cephede brüt beton ya da ham sıvalı yüzeylerde tuz kusması oluşması.
Sebep: Yüzeyin su ile temas etmesi sonucu beton veya sıva içindeki kimyasalların su ile reaksiyona girerek yüzeyde tuz oluşturması.

Çözüm: Yüzeydeki tuzlar temizlenir. Disboxan 451 ürünümüz 1/1 oranında su ile karıştırılarak yüzeye sürülür. 24 saat sonra Amphisilan Astar ve Amphisilan Boya uygulaması yapılır.

Brüt beton yüzeylerde boyanın yüzeyde tutunamaması.
Sebep: Bürüt beton yüzeyde kalıp yağı olması.

Çözüm: Öncelikle brüt beton yüzeydeki kalıp yağı, ılık arapsabunlu su ile temizlenmelidir. Yüzey kuruduktan sonra astar ve boya uygulamasına geçilebilir.

Astardan kaynaklanan aderans, örtücülük, rulo izi, çatlama vb. genel problemler
Sebep: Yanlış astar kullanılması.Akrilik macun, glitolinli macun yada eski boyalı yüzeylere şeffaf astar uygulanması. Saten alçı, kireç, badana vb. yüzeylerde pigmentli astarların kullanılması.

Çözüm: Akrilik macun, glitolinli macun ya da eski boyalı yüzeyler üzerine Alpina Astar veya Alpina Macun Astarı kullanılmalı, saten alçı, kireç, badana vb. emici ve tozuma karakterli yüzeylerde ise Alpina Şeffaf Astar veya Betek Saten Alçı Astarı kullanılmalıdır.

Dış cephede bina eteklerinde boyalarda kabarma ve dökülmeler.
Sebep: Temel aşamasında bina etrafında yeterli su izolasyon önlemlerinin alınmaması.

Çözüm: Kesin çözüm olarak temellere kadar bina etrafının açılması, temelden itibaren toprak seviyesinin 30 cm. üzerine çıkacak kadar Capatact Bitümfleksin 2 kat olarak uygulanması ve son kat kurumadan üzerinin 3-5 cm. ucuz straphor ile korunması ve sömel seviyesinde bina etrafına drenaj boruları döşenmesi ve rögarlara bağlantı yapılması gerekir. Bu yöntemle bina çevresinden gelebilecek su etkileri önlenmiş olacaktır.

Çatı veya terastan su alma problemi.
Sebep: Çatı veya terasta yeterli su izolasyon önlemlerinin alınmamış olması.

Çözüm: Çatının veya terasın durumuna göre uygun izolasyon ürünlerimiz (Capatect Sutut, Capatect Elyaflı Sutut, Capatect Bitümfleks, Capatect Polycrete,Capatect Membran) kullanılarak su izolasyonun yapılması gerekir.

Mineral esaslı kaplamalarda, boya sonrası tuz kusmasına benzer beyazlanma olması
Sebep: Mineral kaplama prizini almadan hava şartlarındki ani değişimler. ()dan sonra astarsız boya uygulanması.

Sebep: Mineral kaplama prizini almadan hava şartlarındaki ani değişimler. (Sıcaklıktaki hızlı düşüş veya yağış vb.)

Çözüm: Yüzey ılık su ile araç yıkama fırması benzeri bir aparatla temizlenir. 1 ölçek Capatect Disboxan 451, 1 ölçek su karışımı uygulandıktan sonra üzerine bir kat son kat boya veya silikonlu boya kullanışmışsa bir kat boya uygulanır.

Kör cephe olarak tabir edilen, pencere, kapı, vb. boşluklar bulunmayan, bina dış cephe yüzeylerinde
Bilgi Servisi