10 Yıl Garanti 24 Ay Sigorta

Dünya'da 50 yıl, Türkiye'de 15 yıl tecrübeye sahip

Capatect Isı Yalıtım Sistemi’nden

10 YIL GARANTİ +2 YIL SİGORTA

10 Yıl Ürün Garantisi

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş., Capatect Isı YAlıtım Sistemi'nin ürün kalitesini, ilgili ısı yalıtım standartlarında belirtilen özellikler kapsamında, uygulamanında Capatect Teknik Şartnamesine uygun olarak gerçekleştirilmesi koşulu ile 10 yıl boyunca garanti etmektedir.

24 Ay Sigorta

Capatect Isı Yalıtım Sistemi belirlenen Capatect Teknik Şartnamesine göre uygulanması koşulu ile uygulamanın yapıldığı süre boyunca (maksimum 6 ay) ve sonrasında 24 ay bakım süresi içerisinde sigorta altındadır.

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. TS EN 13499 ve TS EN 13500 Isı Yalıtım Sistem Standardı’na uygunluk belgesi ile Avrupa Teknik Onay Kuruluşu EOTA tarafından verilen ETAG 004 belgesine sahip Capatect Isı Yalıtım Sistemi’nin bu standartlar ile ürün teknik bültenlerinde beyan edilen sistem özelliklerini ve kalitesini, uygulamanın ilgili teknik şartnameye göre tatbik edilmesi durumunda 10 yıl boyunca garanti eder.


Isı Yalıtım Direnci

Sistem içerisinde tercih edilen ısı yalıtım levhalarının sahip olduğu ısı iletkenlik sınıfı değişmez.


Yapışma / Darbe Mukavemeti

Sistem, yukarıda anılan standartlarda belirtilen yapışma ve darbe mukavemetlerine sahiptir.


Renk Solmasına Karşı Dayanım

Tercih edilen son kat kaplama ve boyalar güneşin UV etkilerine karşı dirençlidir.


Kabarma / Dökülmeye Karşı Dayanım

Sistemin son katında kullanılan kaplama ve boya ürünleri, garanti süresi boyunca uygulandıkları yüzeyde yarattıkları aderans kuvveti ile kabarma ve dökülmeye karşı dayanıklıdır.

Capatect 10 Yıl ürün Garantisi
Capatect Yalıtım