Expert 1-7 Konsantre Astar

Uygulama Alanları

Alçı, kireç, badana gibi çok emici yüzeylerde uygulanır.

Özellikler

Kokusuzdur, boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, boyanın yüzeye güçlü aderansını sağlar, tarama, perdahlama yapılmadığı taktirde film oluşturmaz, uygulandığı yüzeyin emiciliğini azaltır, boyanın erken kurumasını engeller, farklı emiciliğe sahip yüzeylerde, son kat boyada oluşabilecek renk dalgalanmalarını önler, yüksek penatrasyon gücüne sahip çevre dostu bir astardır.