Expert 1/7 Plastik Konsantre Astar

ÜRÜN TANIMI

Alçı yüzeylerin yüksek emiciliğini önleyen, plastik ve yüksek dolgulu boyalar için özel olarak geliştirilmiş konsantre astardır.

ÖZELLİKLERİ

Expert Plastik 1/7 Konsantre Astar’ın, plastik (Expert İç Cephe Plastik) ve dolgusu yüksek (Expert İç Cephe Silikonlu Mat) boya uygulamalarından önce alçı yüzeylerin astarlama işleminde kullanılması gerekmektedir. Yüksek penetrasyon özelliği sayesinde alçı yüzeyin emiciliğini önler ve boyanın yüzey ile bütünleşmesini sağlar. Erken kurumayı engeller ve boya sarfiyatını azaltarak ekonomi sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Alçı, kireç badana, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton vb. çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır.