Expert Şeffaf Astar

ÜRÜN TANIMI

Kullanıma hazır, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, plastik ve yüksek dolgulu boyalar için özel olarak geliştirilmiş şeffaf iç cephe astarıdır.

ÖZELLİKLERİ

Expert Şeffaf Astar’ın, plastik (Expert İç Cephe Plastik) ve dolgusu yüksek (Expert İç Cephe Silikonlu Mat) boya uygulamalarından önce alçı yüzeylerin astarlama işleminde kullanılması gerekmektedir. Boya ile yüzey arasında bir köprü kurar. Penetrasyon özelliğinden dolayı uygulama yüzeyinin iç derinliklerine kadar nüfuz ederek üzerine gelecek boya tabakasının uygulama yüzeyi ile bütünleşmesini sağlar. Yüzey emiciliğini önlediği için, özellikle sıcak havalarda boyanın erken kurumasını önler ve boya sarfiyatını azaltır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Alçı, kireç badana, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton vb. çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır.