FILASEL PR-1000

Alkid ve nitroselüloz reçine karışımı olan hava kurumalı bir sistemdir.
Selülozik son kat boya uygulamaları öncesinde metal yüzeylerin astarlanmasında kullanılır.
Yüzey temizliği ortam şartları göz önünde bulundurularak TS 8504 standardına göre değerlendirilmelidir.

Renk Tüm renkler
Parlaklık Mat
Hacimce Katı Madde (%) 47 ±5
Ağırlıkça Katı Madde (%) 64 ±5
Teorik Kaplama Alanı (m²/kg) 12 (30 mikron kfk)
Parlama Noktası (ºC) <23
Yoğunluk (g/cm³) 1,30 – 1,40
Toz Kuruması (20 ºC/dakika) 5
Dokunma Kuruması (20 ºC/ dakika) 1
Tam Kürlenme (20 ºC/saat) 7
Uygulama Tineri Selülozik Tiner (%20–30)
Uygulama Araçları Airless, Airspray