Filli Boya Monocrete

Çimento esaslı, Tek bileşenli, Polimer takviyeli, sızıntı ve basınçsız sulara karşı geçirimsizlik sağlayan rijit su yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

Balkon, banyo, tuvalet ve mutfak gibi ıslak hacimlerde, temel ve bodrum katların dıştan rijit su yalıtımında, küçük yüzme ve süs havuzlarının su yalıtımında basınçsız su girişine karşı uygulanır. Negatif su basıncına maruz yerlerde kullanılamaz.

ÖZELLİKLER

Sadece su ile karıştırılarak hazırlanır.
Fırçayla veya mala ile kolayca uygulanabilir.
Su geçirimsizdir.
Derzsiz, eksiz, kalıcı ve su geçirmeyen bir kaplama oluşturur.
Su buharı geçirimlidir.
Çelik veya donatı için korozif değildir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzey üzerinde ürünün yapışmasını engelleyen her türlü pis, kirli vb. zemin temizlenmelidir. Gerekli hallerde basınçlı su ve sabunlu ılık su kullanılmalıdır. Ham sıva veya beton yüzeye uygulanmalıdır. Eğer yüzeyde kaplama, boya vb. malzeme varsa mekanik yollarla yüzeyden temizlenerek brüt betona kadar inilmelidir. Uygulama yüzeyi hafif nemli ve temiz olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeylerin göllenme yapmayacak bir eğime (min.%5) sahip olması gerekir. Uygulama öncesinde zemin düzgünlüğü için Filli Boya Stako ve/veya Filli Boya Stako 0 tamir harçları kullanılmalıdır. Yatay ve düşey birleşim yerlerindeki soğuk derzlere fuga açılarak Stako tamir harcı ile pah yapılmalıdır.Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra, yüzeyler mutlaka nemlendirilmelidir.20 kg’lık Filli Boya Monocrete, 5 lt temiz su ile karıştırılır. Karıştırma işlemi düşük devirli (400-600 d/dakika) bir karıştırıcı ile yapılmalıdır. Harçtaki hava kabarcıkları tamamen bitip homojen görününceye kadar karıştırma yapılmalıdır. Malzeme, 2 kat olarak uygulanmalıdır.