Filli Boya Yağlı Boya Sera Antipası®

Sentetik alkid reçine esaslı pas önleyici antikorozif yüzey astarıdır.

ÖZELLİKLERİ

Alkid ve pas önleyici antikorozif yapıdaki pigmentlerin özel kombinasyonu ile demir-çelik-sac yüzeyleri paslanmaya karşı korur, uygulanan yüzeyle çok iyi aderans oluşturur. Kurşunsuzdur.

 
UYGULANACAK YÜZEYLER

Her türlü demir-çelik-sac yüzeylerin korozyonuna engel olmak için kullanılır.

 
UYGULAMA

Filli Boya Yağlı Boya-Sera Antipası® uygulanacak demir-çelik-sac yüzeyler ilk defa antipas ile boyanacak ise iyice zımpara yapıldıktan sonra, yüzeydeki yağ ve kirlilikler Caparol Sentetik Tiner’e batırılmış üstüpü ile iyice silinmelidir. Daha önce boyanmış ve pas belirtileri gösteren demir-çelik-sac yüzeyler ise, tel fırça veya zımpara ile demir-çelik-sac yüzeye kadar temizlenmeli ve Caparol Sentetik Tiner’e batırılmış üstüpü ile yüzey tozu alındıktan sonra antipas uygulaması yapılmalıdır. 24 saat aralıkla iki kat uygulama yapılmalıdır. Fırça, rulo veya püskürtme yöntemi ile uygulanabilir. Uygulama yapılacak ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Aktif koruma amacıyla iki kat ve her katta farklı renk kullanarak uygulama yapılması önerilir. Airless uygulamalarda istenen film kalınlığı kontrol edilmek kaydıyla, tek kat uygulanır. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra Caparol Sentetik Tiner ile temizlenmelidir.
İnşaat Boyaları