Krater-Küvecik Biçimli Açılmalar

Sebep: Boya uygulanan ortamda silikon esaslı malzeme (pasta-polish) kullanılmış olması, boya ve ya verniğe kompresörden yağ- su karışmış olması, boyanan yüzeyde yağ, ter gibi kirliliklerin bulunmasıdır.

Çözüm: Boya ve vernik uygulanan ortamda uygulamadan önce ya da sonra pasta-polish işlemi kesinlikle yapılmamalı, Kompresörden boya veya verniğe yağ-su karışması önlenmelidir. Bu durumdaki problemli yüzeylere 400–600 numaralı zımpara ile çok iyi zımpara yapılmalı ve soruna yol açan nedenler dikkate alınarak bir kat daha boya uygulanmalıdır