Prekast Yüzey Astarı

ÜRÜN TANIMI 

Akrilik kopolimer reçine esaslı solvent bazlı dış cephe astarıdır. 

ÖZELLİKLERİ 

Özel formülü sayesinde uygulandığı yüzeylere mükemmel bir şekilde penetre olarak yüzey ile bütünleşir. Yüzeylerde maksimum alkali direnci sağlar. Kurşun içermez. 

UYGULANACAK YÜZEYLER 

Filli Boya Prekast Yüzey Astarı, prekast, tuğla, brüt beton, betopan, macunlu yüzeyler, dış cephe cam elyaf katkılı yüzeyler, çimento esaslı sıvalı dış cephe yüzeylerine uygulanabilir. 

UYGULAMA 

Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olması gerekmektedir. Yüzey her türlü kir, toz, kalıp yağı ve gevşek tabakalardan arındırılmalıdır. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), gevşek sıva tanecikleri yüzeyden raspa veya benzeri yöntemlerle temizlenmelidir. Yüzey bozuklukları Caparol Dış Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Macun öncesinde ve sonrasında mutlaka prekast yüzey astarı kullanılmalıdır. Uygulama esnasında ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Ürün tam kuruması sağlanana kadar yüzeyler, her türlü yağış, çiğ ve dondan korunmalı, bol esinti ve güneş ışığı altında uygulama yapılmasından kaçınılmalıdır. Sıcak havalarda uygulama yapılma zorunluluğunda, saat 10:00-16:00 arasında uygulama yapılmamalıdır. Gölge olan cepheler takip edilerek, boya işlemi yapılmasına dikkat edilmelidir. Belirtilen sıcaklık değerleri dışında yapılacak uygulamalarda, cephelerin dış etkilerden korunarak istenen uygulama şartları sağlanmalıdır. Astar uygulaması fırça veya rulo ile tek kat olarak yapılmalıdır. Filli Boya Prekast Yüzey Astarı üzerine yapılacak uygulama tercih edilen son kat dış cephe boyalarımız ile tamamlanmalıdır. 

DİKKAT: Ürün yapısı nedeniyle EPS ısı yalıtım levhasına zarar verebileceğinden ısı yalıtım sıvası üzerine uygulama yapılmaması gerekmektedir. 

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir. 

İNCELTME 

Kullanıma hazırdır. İstenilirse maksimum %5-10 oranında Caparol Sentetik Tiner D ile inceltilebilir. 

KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de) 

Astar uygulamasından sonra yüzey, tam kuruma sağlanması için 24 saat bekletilmeli ve sonra boyama işlemine geçilmelidir. 

SARFİYAT 

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre farklılık gösterebilir. 1 Litre ile 7,5-10 m. alan astarlanır (140-180 g/m.). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 

DEPOLAMA 

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir. 

AMBALAJ
15 Litre 

Poz No: 

Rayiç No: 

İnşaat Boyaları