Uygulama Sorunları ve Çözümleri

Kuru Püskürtme- Toz Olarak Düşme

SebepUygulama sırasında boya tabancasının (pistole) yüzeyden uzak tutulması ve yüksek basınçta uygulanması, boya, vernik viskozitesinin çok yüksek olması, uygun tiner kullanılmamasıdır.

ÇözümSoruna yol açan nedenler dikkate alınmalı, 400–600 numaralı zımpara ile zımparalanarak yeniden bir kat uygulama yapılmalıdır.

Portakallanma

SebepUygulama viskozitesinin yüksek olması, uygun tiner kullanılmaması, uygulama basıncının çok yüksek olması, boya ile yüzey arasında aşırı sıcaklık farkı bulunması, boya tabancasının yüzeye çok yakın tutulması, kalın uygulama yapılmasıdır.

ÇözümSoruna yol açan nedenler dikkate alınmalı, yüzeyler 400–600 numaralı zımpara ile zımparalanarak tekrar bir kat uygulama uygun şartlarda yapılmalıdır.

Kaynama Sorunu

SebepUygun tiner kullanılmaması, sıcak havalarda çok kalın uygulama yapılması, birinci katın uygulamasından sonra yeterli kuruma süresi verilmeden ikinci katın uygulanması.

ÇözümBoya ve vernik uygulamalarında ikinci birinci kat aldıktan ya çok kısa süre sonra (5-10 dakika) ya da en az 5-6 saat sonra uygulanmalı, çok sıcak havalarda boya veya verniğe %3-5 oranında Filli Boya Retarder ilave edilmelidir. Kaynama problemi ile karşılaşılmış yüzeyler soruna yol açan nedenler dikkate alınmalı, bu durumdaki problemli yüzeyler 400-600 no’lu zımpara ile zımparalanarak tekrar bir kat uygulama uygun şatlarda yapılmalıdır.

Krater-Küvecik Biçimli Açılmalar

SebepBoya uygulanan ortamda silikon esaslı malzeme (pasta-polish) kullanılmış olması, boya ve ya verniğe kompresörden yağ- su karışmış olması, boyanan yüzeyde yağ, ter gibi kirliliklerin bulunmasıdır.

ÇözümBoya ve vernik uygulanan ortamda uygulamadan önce ya da sonra pasta-polish işlemi kesinlikle yapılmamalı, Kompresörden boya veya verniğe yağ-su karışması önlenmelidir. Bu durumdaki problemli yüzeylere 400–600 numaralı zımpara ile çok iyi zımpara yapılmalı ve soruna yol açan nedenler dikkate alınarak bir kat daha boya uygulanmalıdır.

Akma ve Sarma

SebepDik ve eğimli yüzeylere bir defada çok kalın boya uygulanması, boyanın tatbikat viskozitesinin çok düşük olması, tabancanın yüzeye dik açı yerine çeşitli açılarda ve şekillerde tutularak boya veya verniğin bir noktada yığılmasıdır.

ÇözümBoya ve vernik viskozitesine dikkat edilmeli, özelikle dik yüzeylere ince katlar halinde uygulama yapılmalı, tabancanın yüzeyden uzaklığı normal tatbikatlarda 20cm, yüksek basınçlı tatbikatlarda 30cm olmalıdır. Bu durumdaki problemli yüzeylere 400–600 numaralı zımpara ile çok iyi zımpara yapılmalı ve soruna yol açan nedenler dikkate alınarak bir kat daha boya uygulanmalıdır.

Zımpara Süresinin Gecikmesi

Sebepİki komponentli boyalarda üretici firma tarafından belirtilen karışım oranına uyulmamış olması, ortam sıcaklığının çok düşük olması, ahşabın veya ortamın aşırı nemli olması, çok kalın uygulama yapılmış olması, en önemlisi zımparaya gelme süre yönüyle kullanılan ürün veya sistemin tanınmamasıdır.

ÇözümTatbikat öncesi karışım oranları doğru uygulanmalı, aşırı nem ve soğukta tatbikattan kaçınılmalı, çok kalın uygulama yapılmamalıdır. Sistem ve marka seçiminde ise özellikle Poliüretan ve Akrilik sistemlerde kürlenmenin kimyasal reaksiyon ile olması sebebiyle kuruma süresinin uzun olması dolayısıyla bu sistemlerin geç zımparaya geldiği, zımpara süresinin yaz aylarında 6-8 saat, kış aylarında 24-72 saat olduğu, kimyasal yapı gereği normal olan bu sürelerden daha kısa sürede kuruyanların muhtemelen modifiye reçine içerdiği bilinmelidir. Ancak gerçek Poliüretan veya Akrilik vernik veya boyanın zımparaya gelme süresi ortamı ısıtmak suretiyle kısaltılabilir.

Zımpara Zorluğu

SebepAstar veya dolgu verniğinin uygulanmasında sertleştiricinin farklı markada, eksik veya fazla kullanılmış olması, normal olan zımparaya gelme süresinden önce veya çok geç zımpara yapılmasıdır.

ÇözümÜretici firma tarafından verilen karışım oranlarına hassasiyetle uyulmalı, mutlaka doğru ve aynı marka sertleştirici kullanılmalıdır. Üretici firma tarafından belirlenen süreden çok önce, film henüz sertleşmemişken veya film çok sertleştikten sonra zımpara işleminden kaçınılmalıdır.

Kolay Çözme, Düşük Mar Direnci

SebepPoliüretan veya Akrilik sistemlerde son kat tatbikatında sertleştiricinin eksik kullanılmış olması, kuruma ve/veya kürlenmenin henüz tamamlanmamış olmasıdır.

ÇözümTatbikat esnasında Poliüretan ve Akrilik sistemlerde mutlaka doğru cins ve miktarlarda sertleştirici kullanılmalı, boya veya vernik filmi üretici firma tarafından belirlenen şartlarda ve sürede sertleşeceğinden boyalı veya vernikli yüzeyler belirlenen sürelerden önce fiziki etkilere maruz bırakılmamalıdır.

Yeterli Parlaklığın Elde Edilememesi

SebepAhşabın yüzeyine ve cinsine bağlı olarak yeterli seviyede ve kalitede zemin dolgusunun sağlanmamış olması, son kat boya veya vernik ile zemin dolgusunun uyuşmaması, zemin dolgusunun yeterli sertlik, dolduruculuk ve yayılma özelliklerine sahip olmaması, son kat uygulamalarında kalitesiz ve uygun olmayan tiner kullanılması, yeterli kalınlıkta son kat tatbik edilmemiş olmasıdır.

ÇözümSon kat parlak boya veya vernik uygulamadan önce mutlaka yeterli kalitede zemin dolgusu sağlanmalıdır. İyi hazırlanmış yüzeylere son katta kaliteli tiner kullanılarak yeterli film kalınlığında son kat tatbik edilmelidir. Yeterli parlaklığın elde edilmediği yüzeylere 400–600 numaralı zımpara ile pürüz kırılarak ve yukarıdaki sebeplere dikkat edilerek bir kat daha son kat boya veya vernik uygulanmalıdır.

Standart Matlığın Elde Edilememesi

SebepTatbik edilecek boya veya verniğin kullanılmadan önce çok iyi karıştırılmamış olması, tarif edilen oranlarda sertleştirici veya tiner kullanılmamış olması, tiner kalitesinin uygun olmaması, yeterli kürlenmemiş veya iyi doldurulmamış zeminin emme yapmasıdır.

ÇözümSorunla karşılaşılmış yüzeylere 400–600 numaralı zımpara ile pürüz kırılarak ve yukarıdaki sebeplere dikkat edilerek tekrar boya veya vernik uygulanmalıdır.

Sütleme-Beyazlama

SebepBoya ve vernik uygulamalarının yüksek nemli ortamlarda yapılması, uygun olmayan tiner kullanılmasıdır.

ÇözümYüksek nemli ortamlarda tatbikattan kaçınılmalı, tatbikat mutlaka gerekiyor ise boya veya vernik karışımına %3–5 oranında Filli Boya Retarder ilave edilmeli, mutlaka üretici firma tarafından önerilen tiner kullanılmalıdır. Sorunla karşılaşılmış yüzeylere 400–600 numaralı zımpara ile pürüz kırılarak ve yukarıdaki nedenlere dikkat edilerek tekrar boya veya vernik uygulanmalıdır.

Hizmetlerinize, kampanyalarınıza, ürünlerinize ve yeniliklerinize yönelik bilgilendirmelerin yapılması amacıyla bildirdiğim e-posta adresime
BETEK BOYA VE KİMYA SAN A.Ş. tarafından e-posta ve bülten gönderilmesini

ONAYLIYORUM ONAYLAMIYORUM
Lütfen geçerli bir email adresi giriniz.

TAMAM