Sık Sorulan Sorular

 
Enerji Kimlik Belgesi almak zorunlu mudur?
Bina Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre mevcut binaların 2 Mayıs 2017 tarihine kadar, yeni binaların da iskan alma aşamasında EKB alması zorunludur.
Enerji Kimlik Belgesi’ni kim düzenler?
EKB’yi mevcut binalara Enerji Verimliliği Danışmanlık(EVD) firmaları, yeni binalara binanın yapımında çalışan yetkili mimar ve mühendisler düzenler.

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından EVD firması olarak yetkilendirilmiştir.
Hangi durumlarda EKB almak gerekli değildir?
  • Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,
  • Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,
  • Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,
  • Seralar, Atölyeler,
  • Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,
  • Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.
  • Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı binaları.
Enerji Kimlik Belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır?
Enerji Kimlik Belgesi düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.
Enerji Kimlik Belgesi almak için yalıtım yaptırmak zorunlu mudur?
EKB almak için yalıtım yaptırmak zorunlu değildir ancak Isı yalıtımsız bir binanın enerji sınıfı düşük çıkacaktır. Isı yalıtımı, EKB enerji sınıfını etkileyen en önemli parametrelerden biridir.
Binanın EKB sınıfını etkileyen parametreler nelerdir?
Binanın ısı yalıtımının yapılmış olması ve ısı yalıtımında kullanılan ısı yalıtım malzemesinin binanın bulunduğu bölgenin standartlarına uygun olması bina enerji sınıfını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Isı yalıtımı standartlara uygun olarak yapılmış binanın enerji kimlik belgesi sınıfı yüksek çıkacaktır.

Bunun yanında, binada yalıtım özelliği iyi olan pencerelerin, tasarruflu ampuller gibi verimli aydınlatma sistemlerinin, verimi yüksek ısıtma ve soğutma sistemlerinin kullanımının ve güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasının enerji sınıfına etkisi olacaktır.