BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Biz, www.filliboya.com adresinde yer alan internet sitesinin veri sorumlusu Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. (“Betek Boya”) olarak, internet sitemiz üzerinden yürüttüğümüz elektronik ticaret faaliyetleri süresince ve web sitemiz üzerinden sunulan diğer hizmetler kapsamında kişisel veri işleme süreçlerimize ilişkin olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nun 10. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak için bu Aydınlatma Metnini hazırladık.

Ayrıca internet sitesi çerezleri ile de kişisel verileriniz işlenmektedir. Buna ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikamızdan ve Çerez Aydınlatma Metnimizden ulaşabilirsiniz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, elektronik ticaret faaliyetleri kapsamında çevrim içi mal ve hizmet satım ve buna bağlı işlemlerin yerine getirilmesi süresince ve web sitesi üzerinden sunulan diğer hizmetler kapsamında bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

İnternet sitemiz üzerinden ürün ve mal satın alımları ile buna bağlı sipariş, ödeme, teslimat, iptal, iade ve diğer işlemleri gerçekleştirirken gerekli olan formları doldurduğunuzda adınıza işlem yapabilmek, talebiniz üzerine size hizmet sunmak, siparişinize bağlı teslimat ve gerekli olan diğer işlemleri yürütmek, iletişim formunu doldurmanız halinde sizinle iletişime geçmek ve sizinle ilişki kurabilmek amacıyla ad, soy ad, TCKN/VKN, görüşme/ses kaydı ve diğer bilginizi içeren kişisel verilerinizi talep ediyoruz ve işliyoruz.

İletişim Verisi

Sizinle iletişim kurabilmek ve teslimat, ödeme ve diğer konulardaki taleplerinizi oluşturabilmek ve bunları en hızlı şekilde yerine getirebilmek, onayınız halinde Şirketimizin her türlü ürün, hizmet ve çalışmaları hakkında tarafınıza iletişim mecraları kanalıyla hizmet, kampanya, tanıtım, promosyon, iletişim ve duyuru/bilgilendirme faaliyetleri yürütmek, ürün, hizmet ve çalışmalar hakkında tarafınıza bilgi vermek ve internet sitemiz üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilmenizi sağlayabilmek amacıyla telefon numarası, e-posta adresi ve adres bilgisini içeren iletişim verilerinizi talep ediyoruz ve işliyoruz.

Üyelik Verisi

İnternet sitemiz üzerinden sizler için sunulan ürün ve hizmetlere göz atarken ve bunlara ilişkin satın alma işlemleri gerçekleştirirken oluşturabileceğiniz üyelik hesabınıza istinaden kullanıcı adı ve şifre verilerinizi talep ediyoruz ve işliyoruz.

Müşteri İşlem Verisi

İnternet sitemiz üzerinden çevrim içi alışveriş yaparken satın almak istediğiniz ürüne ilişkin olarak renk, litre, adet ve benzeri veriler ile fiyat, sipariş tarihi, teslimat tarihi ve şekli, ödeme tarihi ve yöntemi (banka hesabı ve kart bilgileriniz de dahil olmak üzere), iptal ve iade tarihleriniz ile sebepleriniz ve ilgili diğer müşteri/tüketici işlem verilerinizi işliyoruz ve kaydediyoruz. Bununla birlikte ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak tarafınıza sunduğumuz müşteri memnuniyet anketi, iade süreçlerinde doldurulan anket ve formlarda yer alan teknik veriler, şikâyet ve talep bilgileriniz, kampanya ve pazarlama çalışmalarıyla elde edilen bilgileriniz gibi verilerinizi de gerekli olduğu sürece işlemekte ve kaydetmekteyiz.

İnternet Trafiği Verisi

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde yükümlü olduğumuz için internet sitemize giriş yaptığınız bilgisayar IP numaranız ile uygulama üzerindeki gezinme ve tıklanma bilgileriniz (log kayıtlarınız) ile uygulamayı açtığınız konum bilgilerinizi içeren kişisel verilerinizi saklamaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

İnternet sitemiz üzerinden çevrim içi satın alma ve buna bağlı diğer işlemlerinizi gerçekleştirebilmek ve sizinle iletişim kurabilmek adına internet sitemizde yer alan ilgili form ve kutucuk alanları ile tarayıcı aracılığıyla ve satış sonrası gerçekleşen ödeme, teslimat ve diğer işlemlere ilişkin düzenlenen faturalar, sözleşme belgeleri, sevk irsaliyeleri ve diğer fiziken tutulan kayıtlar üzerinden “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması”, ‘ kanunlarda açıkça öngörülmesi , “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” ve ‘ ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle tamamen ve kısmen otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?
 • İnternet sitemiz üzerinden Betek Boya olarak sizler için sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak,
 • İnternet sitemizde sergilenen ürünlerimize ilişkin çevrim içi alışveriş imkânı yaratmak,
 • Yapacağınız satın alma işlemlerine bağlı olarak sözleşmesel ilişkinin kurulmasını, ticari ilişkilerimizin şartlarının belirlenebilmesini sağlamak,
 • Sunduğumuz ürünlere ilişkin müşterilerimizin siparişlerini kayıt altına almak ve bunlara bağlı gereken işlemleri yerine getirmek,
 • Sipariş verilen ürünlerin ve talep halinde numune niteliğindeki diğer ürünlerin belirtilen adreslere teslimatını gerçekleştirmek,
 • Satın alınan ürünler için gerekli ödemelerin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak, faturalandırma, muhasebe ve finans işlemlerini yönetmek,
 • Satın alma işleminin iptali, cayma hakkının kullanılması ve talebiniz halinde ürün iade işlemlerini yürütmek,
 • Satın alma sonrası müşteri memnuniyet anketlerinin doldurulması ve ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili talep edilen her türlü iş geliştirme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmek, bu sayede hizmet kalitesini yükseltmek,
 • Müşterilerimizden gelen talep ve şikayetleri değerlendirmek ve ihtiyaçları dahilinde onlara en iyi çözüm önerilerini sunmak,
 • Sözleşmesel ilişkilerimizden doğan uyuşmazlıkların en hızlı ve etkin yollarla çözümünü ve giderilmesini sağlamak,
 • Ürün ve hizmet tedariki süresince iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, bayilerimiz ve diğer üçüncü kişilerle yürüttüğümüz ticari ilişkileri yürütmek,
 • Müşterilerimizi talepleri halinde yeni ürünlerimiz, kampanyalarımız ve Betek Boya reklamların haberdar etmek ve belirli aralıklarla promosyonlara ve indirimlere ilişkin bilgilendirmelerde bulunmak,
 • Şirket içi ve dışı her türlü satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek,
 • Müşterilerimize satış sonrası destek hizmetleri sunmak,
 • Betek Boya tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması sağlamak,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere öneri ve tanıtımlarda bulunulabilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanmasını ve icrasını tesis etmek,
 • Herhangi bir uyuşmazlık halinde taraflar arasındaki sözleşmesel ilişkinin oluşturulması, yorumlanması, taahhüt ve beyan gibi kayıtların ispat amacıyla kullanımını sağlamak,
 • İletişim, lojistik ve iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini yürütmek,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerini belirlenmek ve bunları uygun bir şekilde uygulamaya koymak,
 • Başta 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 5156 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun olmak üzere yasal mevzuat uyarınca yerine getirmekle yükümlü olduğumuz yükümlülüklerin eksiksiz bir şekilde ifasını sağlamak,
 • Talep, denetim veya ihtiyaç halinde başta kamu otoriteleri olmak üzere ilgili kişilere yönelik gerekli bildirimleri yapmak ve ilgili diğer amaçlarla kişisel verilerinizi gerekli olduğu ölçüde işlemekteyiz
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

İnternet sitemiz üzerinden gerçekleştirdiğiniz çevrim içi ürün satın alımı süresince ve web sitemiz üzerinden sunulan diğer hizmetler kapsamında bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere sunulması ve belirttiğiniz adreslere satın alınan ürünlerin teslimatının sağlanması ve ürünün bedeline ilişkin gerekli ödemelerin tahsil edilmesi, ürün ve hizmetlerimizin tanıtım ve pazarlamasının yapılması, yeniden pazarlama faaliyetleri için reklam gösterimlerinin gerçekleştirilmesi, Betek Boya ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temini; Betek Boya olarak ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması, ticari risk ve ihtiyaçlarımızın tespiti ve analiz edilmesi ile bunların temini, müşterilerimizden gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve ihtiyaçları dâhilinde onlara en iyi çözüm önerilerinin sunulması, olası hukuki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması ve savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla başta üretim, lojistik, çevrim içi ödeme hizmetleri, SMS ve e-posta hizmeti, çağrı merkezi, iş sağlığı ve güvenliği ve bilgi işlem alanındaki hizmet sağlayıcılarımız olmak üzere ilgili iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, bayilerimize, Betek Boya nın bünyesinde bulunduğu şirketler topluluğunda yer alan diğer grup şirketlerimiz ile, bizden bağımsız ve fakat bize hizmet veren danışmanlarımız, avukatlarımız ve sair çözüm ortaklarımıza ve yine gerekli olması halinde ilgili üçüncü kişilere ve kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara aktarılabilmektedir.

HAKLARINIZKVKK nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;
 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7 de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz gün) içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Betek Boya için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 • Yazılı ve imzalı olarak fiziki adresimize
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
 • Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak Şirketimizin aşağıdaki e-posta adresine teslim edebilirsiniz.

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Başvuru Formu:İndirmek için tıklayın
Başvuru formunun gönderileceği e-posta adresi: [email protected]
Betek KEP adresi : [email protected]
Mersis No: 0167001238900018
Fiziki adres: Zümrütevler Mah.Ural Sk.No.38 Maltepe / İstanbul

Devamını gör.. Gizle..