Akma ve Sarma

Sebep: Dik ve eğimli yüzeylere bir defada çok kalın boya uygulanması, boyanın tatbikat viskozitesinin çok düşük olması, tabancanın yüzeye dik açı yerine çeşitli açılarda ve şekillerde tutularak boya veya verniğin bir noktada yığılmasıdır.

Çözüm: Boya ve vernik viskozitesine dikkat edilmeli, özelikle dik yüzeylere ince katlar halinde uygulama yapılmalı, tabancanın yüzeyden uzaklığı normal tatbikatlarda 20cm, yüksek basınçlı tatbikatlarda 30cm olmalıdır. Bu durumdaki problemli yüzeylere 400–600 numaralı zımpara ile çok iyi zımpara yapılmalı ve soruna yol açan nedenler dikkate alınarak bir kat daha boya uygulanmalıdır.