Uygulama Merkezi

Boya ile Korozyon Koruması

Metal ve alaşımlarının çoğunlukla sulu ve gaz ortamlardan oluşan çevreleri ile girdikleri elektrokimyasal ve kimyasal tepkimeler sonucu uğradıkları hasar korozyon olarak adlandırılır.  Sanayide kullanım bulan metallerin büyük çoğunluğu atmosferik hava ve zeminin de kapsandığı çok farklı ortamlarda kararlılıklarını kaybederler. Doğada kararlı olarak saf halde bulunan Altın ve platin gibi metallerin dışında kalan metallerin tamamı doğada oksitlenmiş halde bulundukları için zamanla korozyona maruz kalırlar.


Metalleri oksitlerinden ayırmak zorlu bir süreçtir, ve büyük miktarlarda hammadde, enerji ve insangücü kullanımı ile gerçekleşir. Bunun için korozyonu engellemek için kullanılan yöntemlerden en yaygın olarak kullanılanı, yüksek performans göstermesi, estetik olması ve kolay ulaşılabilir olmasından ötürü boya ile korozyon korumasıdır.


Boyalar korozyonu şu şekillerde kontrol ederler.


1 - Su ve oksijenin metal yüzeye ulaşmasını önlerler.


2 - İçinde kullanılan korozyon önleyici pigmentler, korozyon hızını yavaşlatır veya durdururlar. Bu pigmentler;


  • Metal yüzeyi pasifize ederler.
  • Alkali özelliktedirler.

3 - Galvanik etki ile korozyonu geciktirirler. Demirden daha aktif metal tozları (çinko, kurşun, alüminyum) pigment olarak kullanılabilir. Metal ile elektriksel temasa girerler ve demire göre katodik nitelikte olacaklarından korozyonu yavaşlatırlar.
Korozyon önleyici ve diğer özellikleri bakımından boya seçiminde şunlar aranır:


  • Aşınmaya dayanıklılık
  • Su, kimyasal maddeler ve çözücülere dayanıklılık
  • Esneklik
  • Sıcaklık dayanım aralığı
  • Kuruma süresi
  • Renk ve Parlaklık Dayanımı
  • Dekoratif özellik
  • Kamuflaj ve antiradar özelliği

 

Boya Kusurları ve ÇözümleriYüzey Hazırlama

Bir boya tabakasının dayanıklı olması için her şeyden önce boyanın metal yüzeyine sağlamca yapışması gerekir. Bu ise yüzey temizliğine bağlıdır.


Yüzey hazırlamanın esas amacı, kaplamaya zarar verebilecek maddelerin uzaklaştırılması ve böylece çeliğe uygulanacak astar ile yüzey arasında tatminkâr bir yapışmanın sağlanmasıdır. Yüzey hazırlığı yeteri kadar iyi yapılmamışsa, hiçbir boya sistemi iyi bir perfomans göstermeyecektir. Yüzey hazırlığına harcanan zaman ile boya sisteminin ömrü artırılacak, bunun sonucu ile bakım ve tamir maliyetleri düşürülecektir.


Uygun boya sistemini seçmeden ve yüzey hazırlığına geçmeden önce çalışılacak ortamdaki korozyonun derecelendirmesi gereklidir. Bunun için boya sistemlerinin belirlenmesinde ve seçiminde uygulamacılara güvenilir bir kaynak oluşturmuş olan korozyonu sınıflara ayıran, ISO 12944-2 standardından yararlanılabilinir.


Tablo 1: korozyon derecesi tablosu


Metal yüzeyinin boyadan önce hangi yöntemlerle temizleneceği ve yüzeylerin temizlik dereceleri Steel Structures Painting Council (SSPC) ve Standard Institution of Swedish (SIS) tarafından detaylı olarak standardize edilmiştir.


Boyama öncesi metal yüzeyler tabloda bulunan yöntemlerden biri ile temizlenebilir.


Tablo2: yüzey temizleme dereceleri tablosu
Sanayi Boyaları
Hizmetlerinize, kampanyalarınıza, ürünlerinize ve yeniliklerinize yönelik bilgilendirmelerin yapılması amacıyla bildirdiğim e-posta adresime
BETEK BOYA VE KİMYA SAN A.Ş. tarafından e-posta ve bülten gönderilmesini

ONAYLIYORUM ONAYLAMIYORUM
Lütfen geçerli bir email adresi giriniz.

TAMAM