Filli Boya E-Ticaret Sitesi Üyelik Sözleşmesi ve Üyelik Kullanım Koşulları

 1. Taraflar

 2. İşbu Filli Boya E-Ticaret Sitesi Üyelik Sözleşmesi ve Üyelik Kullanım Koşulları ("Sözleşme"), ticari merkezi Zümrütevler Mah. Ural Sokak No:38 34852 Maltepe - İstanbul/Türkiye adresinde yer alan Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. ("Betek") ve Üye arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

   

 3. Yürürlük ve Süre
 4.  

  Üyelik, işbu Sözleşme nin tüm şartlarının aynen kabulü şartıyla verilmektedir. Bu nedenle Üye ile Betek arasındaki işbu Sözleşme Üye’nin Sözleşme içeriğini kabul edip onaylayarak kayıt işlemini elektronik ortamda tamamlamasıyla yürürlüğe girer. Sözleşme, Üye ve/veya Betek tarafından Sözleşme'ye uygun şekilde sonlandırılıncaya kadar, Üye'nin Sözleşme'de belirtilen tüm Üyelik koşullarını zamanında ve eksiksiz yerine getirmesi şartına bağlı olarak, yürürlükte kalır. Üye'nin kayıt esnasında bilgilerini girdikten sonra "Kayıt Ol" butonuna basarak bu Sözleşme'yi onaylaması ile işbu Sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme'nin tarihi ve zamanı, Sözleşme'nin Üye tarafından onaylandığı tarih ve zamandır.

   

 5. Tanımlar
 6.  

  "Haklar'': Telif hakları ve sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarıdır. İşbu Sözleşme kapsamında, Haklar, FSEK anlamında mali ve manevi bütün fikri hakları da kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. İşbu Sözleşme kapsamında, Haklar, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, tüm mali ve manevi hakları içerecek şekilde, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır. Bu doğrultuda, Haklar, manevi haklardan umuma arz yetkisini kullanma hakkını ve içerik üzerinde her türlü değişiklik yapılması (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ilave, eksiltme yapma, bunları üçüncü kişilere yaptırma da dahil olmak üzere) hakkını, FSEK m.21'de yer alan "işleme", m.22'de yer alan "çoğaltma", m.23'de yer alan "yayma", m.24'de yer alan "temsil", m.25'de yer alan "işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim" haklarını ve mali hakların Sözleşme konusu malların sağlanması ve hizmetin yerine getirilmesi için gerekli üçüncü kişilere devir hakkını kapsar.


  "Hizmet": İnternet Sitesi'nde yer alan ürünlerin satışının İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirilmesi ve Üye'nin belirttiği adrese teslimatının yapılması ile Betek'in Üye'ye sağladığı veya ileride sağlayacağı diğer her türlü hizmettir. 


  "İçerik": Betek tarafından, İnternet Sitesi'ne konulan veya İnternet Sitesi'nde kullanılan ve haklarının tamamının kendisine ait olduğu resim, video, yazı, grafik, görüntü, bilgi, logo, marka, ticari isim veri ve diğer her türlü görsel ve işitsel içeriktir.


  "İnternet Sitesi": Betek'in Üye'ye Hizmet'i sağlamak için kullandığı "www.filliboya.com" adresli internet sitesi ile geliştirilmiş veya geliştirilebilecek diğer işletim sistemleri de dâhil olmak üzere, Betek'in Üye'ye Hizmet'i sunduğu İnternet Sitesi'dir. 


  "Üye'': Kişisel bilgileri İnternet Sitesi'ndeki "Profilim" alanında ve/veya ilgili diğer alanlarda Üye tarafından belirtilen, Üyelik kaydı esnasında işbu Sözleşme'yi onaylaması ile İnternet Sitesi'ne üye olan, İnternet Sitesi ziyaretçisi ve İnternet Sitesi'nde yer alan ürünleri satın alan gerçek kişidir.


  "Üyelik": İşbu Sözleşme'ye uygun olarak, gerçek kişilerin İnternet Sitesi'ne Üye olma ve üyelikte kalma durumudur.


 7. Sözleşme'nin Konusu
 8.  

  Betek, İnternet Sitesi aracılığıyla Üye'ye Hizmet sağlayarak ticari faaliyetler gerçekleştirmek istemekte olup, Üye de işbu Sözleşme hüküm ve şartlarına bağlı olarak, Hizmet'ten ve burada tanımlanan ve/veya Betek tarafından ileride Üyeye sunulan yan menfaatlerden faydalanmak istemektedir. Betek ve Üye, bu bağlamda karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirlemek için işbu Sözleşme'yi oluşturmuşlardır.

   

 9. Hizmet'in Detayları

 10. Üye, işbu Sözleşme'yi kabul edip İnternet Sitesi'ne Üye olarak İnternet Sitesi'nde yer alan boya ürünleri, yardımcı ürünler, ev bakımı ve hobi ürünlerinin İnternet Sitesi üzerinden satın alabilecek ve Üye tarafından sipariş sırasında belirtilecek teslimat adresine ilgili ürünlerin teslimatı gerçekleştirilecektir. Ayrıca Üye, Üyelik'i sayesinde siparişlerini İnternet Sitesi üzerinden takip edebilecek, her zaman geçmiş tarihli siparişlerini görüntüleyebilecek ve Betek tarafından Üyelere özel olarak hazırlanan kampanyalar ve indirimlerden yararlanabilecektir.  


 11. Üye Tarafından Hizmet'in Kullanılmaya Başlanması
 12.  

  Üye, Hizmet'i Sözleşme tarihi ve zamanı itibariyle kullanmaya başlayabilir, üye olur olmaz İnternet Sitesi'nden alışveriş yapabilir. Üyeliğinin iptali ve/veya işbu Sözleşme'nin uygun şekilde sonlanması ve/veya Betek veya Üye tarafından sonlandırılmasına kadar -hangi tarih önce ise- Hizmet'i bu Sözleşme'de belirtilen şartlar ve hükümler dahilinde kullanmaya devam edebilir.


 13. Gelişmekte ve Değişmekte Olan Teknolojinin Etkisi
 14.  

  Betek, esaslı veya Üye'nin hak ve borçlarını önemli ölçüde etkileyen bir değişiklik olmadığı müddetçe, İnternet Sitesi'nin kullanım şekli, işbu Sözleşme'de tek taraflı olarak kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkına sahiptir. Hizmet kapsamında, Betek tarafından kısmen veya tamamen, sürekli veya süreksiz her türlü değişiklik yapılabilecektir.  


 15. Üyeliğin Şahsiliği 
 16.  

  Her bir Üyelik sadece tek bir şahsa ait olabilir. Üye, profil bilgilerini doldurduğu bölümde başka bir gerçek kişiye ait bilgileri kullanmayacağını taahhüt eder. Aksi takdirde söz konusu üçüncü kişilerin kişilik hakları ihlal edilebileceğinden bu durum Betek tarafından fark edildiğinde herhangi bir yazılı veyahut sözlü bildirime gerek kalmaksızın, Betek tarafından tek taraflı olarak ilgili Üyelik sonlandırılacak ve iptal edilecektir. 


  Üyelik, Üye tarafından, kısmen veya tamamen, sürekli veya geçici olarak bir başkasına devredilemez ve/veya kullandırılamaz.

   

 17. Betek'in Devir ve Temlik Hakkı
 18.  

  Betek, işbu Sözleşme ve Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişiliklere) süreli veya süresiz olarak devir ve temlik edebilir. 

   

 19. Üye'nin Devir ve Temlik Yasağı
 20.  

  Üye, Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını hiçbir şekilde üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişiliklere) süreli veya süresiz olarak devir ve temlik edemez.

   


 21. Üyelik'in İptali ve Sözleşme'nin Betek Tarafından Sonlandırılması
 22.  

  Betek, işbu Sözleşme'yi, Üye'nin işbu Sözleşme'ye kısmen dahi olsa aykırı davranması ve/veya Üye'nin işbu Sözleşme'nin hüküm ve şartlarından herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde derhal geçerli olmak üzere ve tek taraflı olarak sonlandırabilir veya Üye'nin üyeliğini iptal edebilir. 


  Üye'nin işbu Sözleşme'ye esaslı aykırılıkları sonucu Betek'in zarara uğradığı durumda, Betek'in bu zararı Üye'den tazmin etme hakkı doğacaktır.  23. Üye Tarafından Sözleşme'nin Sonlandırılması 

 24. Üye'nin işbu Sözleşme şartlarına uyma yükümlülüğü saklı kalmak üzere, işbu Sözleşme, Üye tarafından üyeliğin iptali yöntemiyle İnternet Sitesi üzerinden sonlandırılabilir. 

    


 25. Üyeliğin Sonlandırılması Halinde Kişisel Bilgilerin İmhası 

 26. Yasal yükümlülükleri nedeniyle Betek, Üyelik'in sonlandırılması veya iptali nedeniyle Üye'ye ilişkin 5651 sayılı Kanun'da tanımlanan trafik bilgilerini ( Taraflara ilişkin IP adresi, port bilgisi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgileri) Üyelik iptali veya sonlandırılması itibariyle 3 yıl süre ile saklar. Üye, 3 yıl boyunca üyeliğini tekrar açmadığı takdirde Üye'nin kişisel verilerini ve verdiği bilgilerin gizliliğini korumak adına Üye ile ilgili tüm bilgiler sistemlerden kaldırılır. Ancak içeriği itibariyle belli bir süre saklanması gereken kişisel bilgiler olduğu takdirde bu bilgiler saklama sebebi ortadan kalkıncaya dek saklanır. Üye, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi çerçevesinde haklarını kullanarak kişisel bilgilerinin saklanması ile ilgili detaylı bilgiyi Betek'e müracaat ederek edinebilir. Betek'in savunma hakkını koruması veya yasal olarak gerektirmesi halinde üyelikle ilgili bazı bilgiler yasal zamanaşımı süresi boyunca saklanabilir.(Üye'nin Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılabilecek bir içerik paylaşması, üyelikle bağlantılı mevcut davaların olması gibi durumlar)


 27. Üye'nin Üyelik Bilgileri
 28.  

  Üye'ye ait kişisel veriler ve şifre bilgileri de dahil olmak üzere tüm Üyelik bilgilerinin Üye tarafından kısmen veya tamamen üçüncü kişiler ile paylaşılmasının, açılmasının ve/veya üçüncü kişiler tarafından çalınmasının/ele geçirilmesinin sorumluluğu tamamen Üye'ye aittir. Üye'nin şifre bilgisi dahil Üyelik bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması nedeniyle diğer Üyeler'in ve/veya İnternet Sitesi'nin zarara uğraması durumunda Betek söz konusu zararın tamamını Üye'ye rücu etme hakkını saklı tutar.   

    

  Üye olurken verilen iletişim adresinin Üye'ye ait ve güncel adres olması zorunludur. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda işbu Sözleşme'de aksi belirtilmediği sürece sisteme Üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. 


  Taraflar, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe söz konusu posta adreslerinin kanuni geçerli tebligat adresleri olduğunu beyan ile bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan etmişlerdir.


  Betek verilen iletişim ve teslimat adreslerinin doğruluğuna inanır ve buna göre davranır. Yanlış, eksik ve/veya yalan olarak beyan edilen iletişim ve teslimat adreslerinden oluşabilecek hatalardan, aksaklıklarında, eksikliklerden ve/veya sıkıntılardan Betek sorumlu değildir.

   


 29. İnternet Sitesi ve İçerik
 30.  

  İnternet Sitesi'nin her türlü Haklar'ının sahibi Betek'tir. Betek önceden haber vermeksizin İnternet Sitesi üzerinde her türlü tasarrufta bulunma yetkisini haizdir. 


  İnternet Sitesi'nin ve İçerik'in bir kısmı veya tamamı, herhangi bir nedenle Betek'in önceden açık yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yüklenemez, geliştirilemez, kısmen veya tamamen değiştirilemez, başka gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere devredilemez, herhangi başka bir şekilde oluşturulamaz, kullandırılmaz ve kullanılamaz. Üye, İnternet Sitesi'ni sadece işbu Sözleşme'deki şartlara bağlı olmak koşuluyla ve sadece Hizmet alma amacı ile sınırlı olarak kullanacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

   

    

 31. Gizlilik

 32. Üye, Betek'in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlarca kendisine ait bilgilerin talep edilmesi halinde Üye'ye ait gizli, özel ve ticari bilgileri açıklamakla yükümlü olduğunu anlamakta ve bu sebeple Betek'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

   

    

  İşbu maddenin uygulaması dışında kalan diğer hallerde Betek Gizlilik Politikası'nda yer alan bütün hükümler ve düzenlemeler saklıdır. 


 33. İnternet Sitesi'da Yer Alan Markalar
 34.  

  Başta "Filli Boya" markası olmak üzere, Betek tarafından kullanılan İnternet Sitesi'ndeki tüm markalar Betek'e aittir. Betek tarafından açıkça yazılı bir izin olmaksızın Betek'e ait markalar Üye tarafından kısmen veya tamamen kullanılamaz, kullandırılamaz, taklit edilemez ve/veya çoğaltılamaz.  


  İnternet Sitesi, Betek'in kontrolü altında olmayan üçüncü şahıslar tarafından işletilen diğer internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Betek, üçüncü şahıs internet sitelerinin içeriğinden veya üçüncü şahıs internet sitelerindeki herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir.    

 35. Mücbir Sebep ve Kesintiler
 36.  

  Özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar, direktif, emir ve uygulamaları, sair mücbir sebepler (örneğin doğal afet, terörist saldırıları, yangın, sel, zelzele, grev, lokavt, salgın hastalık vb.), üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kurum ve/veya kuruluşlardan kaynaklanan uzun süreli veya kısa süreli aksaklıklar, eksiklikler, teknik arızalar ve/veya gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış ve hatalı kullanım, uzun süreli veya kısa süreli teknik arıza ve sair aksaklıklar, eksiklikler, gecikmeler, bozukluklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen sair bütün problemler de dâhil olmak üzere internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan geçici dahi olsa Hizmet kesintilerinden, aksaklıklardan, arızalardan, diğer her türlü teknik zorunluluklardan, bakım veya yenileme işlemlerinden, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı Hizmet'in verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan ve problemlerden Betek hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Olası kesintiler veya başka bir sebeple Hizmet'in sağlanmasında oluşabilecek değişiklik, eksiklik, aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalar da dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Betek yaşanabilecek hiçbir problemden sorumlu değildir.

   

  Betek gerektiğinde ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı ve sürekliliği, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların, bozulmaların, eksikliklerin ve sair her türlü problemin önüne geçebilmek, muhtemel bütün aksaklıkları engellemek ve/veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda İnternet Sitesi'ne erişimi ve/veya Hizmet'i süreli veya süresiz, kısmen veya tamamen sınırlandırabilir veya durdurabilir.


 37. Geri Bildirim ve Tavsiyeler

 38. Üye'nin, İnternet Sitesi'ne ve/veya Hizmet'e ilişkin olarak sunduğu geri bildirim veya tavsiyeler gizli olmayan ve mülkiyet dışı bilgiler olarak kabul edilir. Bu nedenle, Betek ile başka herhangi bir yazılı sözleşme yapılmamış olsa dahi, bu şekilde sağlanana geri bildirimlerin veya tavsiyelerin tüm haklarını Üye tarafından Betek'e devredilir.  


 39. İnternet Sitesi'ne Yapılan Saldırılar
 40.  

  Üye, İnternet Sitesi'ne hiçbir şekilde hackleme, casus yazılım ve/veya virüs gönderme türünden zarar verme amaçlı saldırılar yapamaz, İnternet Sitesi'ni başka sitelere zarar verme amacıyla bu şekilde kullanamaz. Üye işbu maddeye aykırı hareket etmesi durumunda doğacak her türlü zarardan tek başına sorumlu olacağını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.    

 41. Zararın Üye Tarafından Tazmin Edilmesi
 42.  

  İşbu Sözleşme'ye aykırı hareketler sebebiyle, Betek'e, Betek'in yetkililerine, temsilcilerine, bayilerine, sorumlularına ve diğer çalışanlarına ve Hizmet'in verilmesi ile ilgili yardım alınanlar dahil diğer gerçek kişi ve tüzel kişilere verilecek doğrudan ve dolaylı zararları tazmin yükümlülüğü, zararın oluşmasına sebebiyet veren Üye'ye aittir. Zararın tazmini Betek'in kendi adına da dava açmasına engel değildir.

   

 43. Betek'in Hizmetlerin Verilmesinde Üçüncü Kişileri Kullanması
 44.  

  Betek, tamamen kendi tek taraflı takdir yetkisine bağlı olarak, Hizmet'in verilmesinde ve sağlanmasında ve/veya işbu Sözleşme'de belirtilmiş olan diğer hizmetlerin verilmesi ve sağlanması ile ilgili olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, önceden bildirmeksizin, kısmen ve/veya tamamen, bayileri de dahil olmak üzere, Betek'e bağlı veya başka türlü ilgili ve/veya tamamen bağımsız, yerel ve/veya uluslararası üçüncü şahısları, şirketleri ve/veya tüzel kişileri alt sağlayıcı, alt yüklenici, işbirliği ortağı ve/veya benzer şekillerde kullanabilir. İşbu Sözleşme'de yer alan tüm ilgili maddelerin, işbu madde konusu üçüncü şahıslar şirketler ve/veya tüzel kişiler için de geçerli olduğu Üye tarafından kabul ve beyan edilir.

   

 45. Öncelik Sırası
 46. İnternet Sitesinde gerçekleşecek tüm hizmet ve satışlarda söz konusu olan Sözleşmelerin sıralaması aşağıdaki gibidir. Bu Sözleşmelerde çelişki veya uyumsuzluk olması halinde aşağıda ilk sırada yer alan en öncelikli, son sırada yer alan son sırada uygulanacaktır:

  1. Ön Bilgilendirme
  2. Mesafeli Satış Sözleşmesi
  3. E-Ticaret Sitesi Üyelik Sözleşmesi ve Üyelik Kullanım Koşulları
  4. İnternet Sitesi Kullanım Koşulları


 47. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

 48. Taraflar Sözleşme'nin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku'nun uygulanmasını, işbu Sözleşme'den doğan her türlü ihtilafın çözümlenmesinde yetkili yargı merciinin münhasıran İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra daireleri olmasını kabul ve beyan eder.

   

 49. Bölünebilirlik

 50. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün kısmen veya tamamen geçersizliği, yasaya uygun olmaması, uygulanmaması veya uygulanamaması halinde Sözleşme'nin geriye kalan hükümlerinin geçerliliğini ve yürürlüğünü etkilemez.


  İşbu Sözleşme 25 (yirmibeş) maddeden ibarettir. Üye olmak isteyen kişiler Sözleşme'nin tamamını okuduklarını, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını gayrikabili rücu olmak üzere peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


Devamını gör.. Gizle..